OO LDS Živinice: Održana sjednica Odbora u proširenom sastavu

Večeras je u prostorijama Udruženja penzionera održana sjednica OO LDS BiH Živinice u proširenom sastavu, a na dnevnom redu su razmatrane slijedeće teme:

-Informacija o aktivnostima LDS BiH Živinice,
-Program rada OO LDS Živinice,
-Organizaciono jačanje OO LDS i
-Tekuća pitanja.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik ove političke partije Zahid Mušić.Nakon obavljenih rasprava pomenute tačke dnevnog reda su i usvojene. Tokom protekle godine održano je više sastanaka Predsjedništva OO LDS Živinice, kao i viših organa LDS TK i BiH, na kojima su analizirani rezultati posljednjih loklanih izbora i na nivou FBiH izabrano je 35 vijećnika. Takođe su vođene i aktivnosti na pripremi izbora koji će se održati oktobra ove godine.

Ono što je važno istaći je prijem LDS BiH u Asocijaciju liberalnih demokrata Evrope (ALDE), koja okuplja stranke liberalnih, demokratskih i reformističkih ideala iz 30 evropskih zemalja, pretežno članica Evropske unije.

Tokom ove godine, istaknuto je na večerašnjoj sjednici OO LDS Živinice, aktivnosti će se odvijati na daljem organizacionom jačanju, posebno na formiranju novih mjesnih odbora u MZ i naseljima općine Živinice, a planirano je i održavanje unutar stranačkih izbora, kao i biranje delegata za predstojeći Kongres LDS BiH.

Nakon održane sjednice OO LDS Živinice izdao je saopštenje za javnost slijedeće sadržine:

U Programu rada OO LDS BiH Živinice predviđeno je aktivnije sudjelovanje LDS u javnom i političkom životu općine Živinice. LDS Živinice od izbora i formiranja općinske vlasti, dakle više od 15 mjeseci, nije izlazila u javnost, nije kritikovala aktuelnu vlast iz razloga što smo željeli pružiti priliku aktuelnoj vlasti da realizuje svoja silna obećanja koja su dali građanima općine Živinice. S obzirom da su rezultati aktuelne vlasti slabi, a čine je SDP ( izvršna vlast iz čijih je redova načelnik) i SDA koji je apsolutni vladar zakonodavnom vlašću-Općinskim vijećem, i u proteklom periodu nisu za općinu Živinice uradili ništa vrijedno pomena u odnosu na prethodnu vlast.Pomenimo samo da je pitanje toplifikacije nakon provođenja sekundarne mreže potpuno stalo, što je omogućilo da i dalje naš grad bude među najzagađenijim po pitanju zraka u Evropi, zatim eskaliranje problema odvoza smeća, koje je još u težem stanju po zagađenosti, uprkos duplom povećanju cijena komunalnih usluga.

Općinsko vijeće Živinice je donijelo niz pogrešnih i štetnih odluka, koje će nanijeti veliku štetu našoj lokalnoj zajednici i građanima. Jedna od katastrofalnih odluka Općinskog vijeća i Načelnika, u čijem donošenju je na žalost i učestvovao, je izmjena Statuta općine Živinice, kojim je oduzeta demokratija u izborima za savjete mjesnih zajednica, tako da više nema izbora u mjesnimm zajednicama, gdje građani nemaju pravo birati i da se kandiduju, već savjete bira samo aktuelna vlast, tj.Općinsko vijeće, Načelnik i stranke na vlasti.

LDS BiH je u 2017.godini primljena u Asocijaciju liberalnih demokrata Evrope (ALDE), pa će se glas liberala BiH čuti i u Evropskom parlamentu. U 2018.godini se održava Kongres LDS BiH i to je prilika da pozovemo mlade i sve građane općine Živinice i BiH da se uključe u LDS BiH, te da zajedno gradimo našu Bosnu i Hercegovinu.

Na večerašnjoj sjednici OO LDS BiH Živinice odato je priznanje za rad predsjednicama mladih ove političke partije Asmiri Džizić i Almi Konjević, koje su u međuvremenu otputovale u Njemačku, kao i većina mladih u državi, te će se narednih dana održati izbori za novo rukovodstvo Asocijacije mladih LDS Živinice./Š.G./