Prema utvrđenom Programu rada, OO Naša stranka Živinice nastavlja sa formiranjem mjesnih odbora, pa je tako danas održan sastanak sismpatizera i članova Naša stranka Mjesne zajednice Oskova.

Na pomenutom sastanku bilo je više riječi o zadacima koji stoje pred ovom političkom partijom, koja se u proteklom periodu istakla po nominaciji važnih pitanja značajnih za sve građane općine Živinice. Članovi OO Naše stranke Živinice, koje je predvodio predsjednik Muradif Mujkanović, prisutnima su predstavili ciljeve Stranke i razloge zašto biti član Naša stranka.

Na osnivačakom sastanku članova i simpatizera Naša stranka MZ Oskova izabran je Mjesni odbor, kojeg sačinjavaju Petrović Dimitrije- predsjednik, te članovi Šabanović Mirnes, Bešić Amra, Bajrić Refik i Šabanović Nisvet.

Novi Mjensni odbor MZ Oskova će u narednom period voditi aktivnosti na omasovljenju članstva i daljem jačanju ove političke partije./N.Č./

Vaš komentar na članak: