OO Naša stranka: Posljednja opomena loklanim moćnicima

Dana 03.11.2017.godine pod brojem 147/17 iz Opštinskog odbora “Naše stranke” Živinice, putem protokola Općine Živinice (Id broj: 10/1-05-6804/17 i 01-05-6805/17), na ruke Predsjedavajućeg OV Živinice i Općinskog načelnika Živinice upućen je “zahtjev” kojim se od strane OO “Naše stranke”, a u ime ove političke stranke i 2500 građana potpisnika peticije, traži razgovor delegacije podnosioca zahtjeva sa navedenim općinskim funkcionerima.

Tekst zahtjeva prenosimo u cijelosti:

Poštovani Predsjedavajući,
Poštovani Načelniče,

Sa istinskim žaljenjem i razočarenjem, te puno gorčine i nevjerice da su moralne i karakterne ljudske vrijednosti pale u takvu krizu koja je iznjedrila stanje da se dva najodgovornija čovjeka naše lokalne zajednice krajnje neodgovorno odnose prema zahtjevima građana, koji su ih samo prije godinu dana birali, kao i prema nama predstavnicima istinski ozbiljne političke partije koja u svojim redovima nema okaljanih kadrova niti neprimjerenog antidruštvenog ponašanja i djelovanja, što je nažalost prisutno u nekim drugim političkim opcijama.

Bez daljeg kritizerstva i “žalopojki” još jednom, ali zaista poslednji puta, na ovaj način Vas lično i personalno pozivamo da na razgovor sa vama dvojicom primite delegaciju OO“Naše stranke” Živinice, koja će ujedno predstavljati i delegaciju građana Živinica, koji su u broju od 2500 potpisa putem peticija koja vam je dostavljena 27.04.2017.godine, tražili izmjenu Odluke o visini vijećničkih paušala koje “uzimaju” za sebe članovi OV Živinice.

Istovremeno želimo razgovarati na temu zahtjeva od 7 (sedam) tačaka koje smo Vam dostavili u ime građana učesnika mirnih protesta održanih dana 12.10.2017.godine, uz napomenu da se niste udostojili niti imali hrabrosti da se tom prilikom suočite licem u lice sa “vašim-našim” građanima, iako ste na taj događaj blagovremeno pozvati i zamoljeni da dođete.

Prijem na sastanak na kome ćete obavezno prisustvovati obojica, a kao najodgovorniji ljudi općinske zakonodavne i izvršne vlasti, zahtjevamo u roku od narednih 7 (sedam) dana, a sve poslije toga bi moglo biti kasno, jer u tom slučaju mi ćemo biti prinuđeni na postupke koje zaista ne želimo i koji bi mogli našu lokalnu zajednicu na nimalo popularan način učiniti medijski i javno interesnom sferom, kako na lokalnom, tako i na nivou TK-a, Federacije i cijele BiH ! Ovim zaista ne želimo upućivati bilo kakve prijetnje već jednostavno kao naš iznuđeni postupak u sprječavanju rasipništva, nezakonitog ponašanja, raznih zloupotreba, te diskriminacije i u tom kontekstu omalovažavanja građana u postupku njihovog prava na kreiranje životnog ambijenta u našoj lokalnoj zajednici.

Iskreno se nadamo da će ovoga puta preovladati razum i odgovornost, te da ćemo u zahtjevanom roku dobiti priliku da razgovaramo sa onima koje smo birali i u tom smislu na obostrano zadovoljstvo iznaći rješenje koje je u najboljem interesu naših građana koji su vam ukazali povjerenje.

S poštovanjem- predsjednik“Naše stranke” Živinice Muradif Mujkanović