Danas je OO Naša stranka Živinice održala press konferenciju povodm realizacije peticije pod motom “Stop najvećim vijećničkim paušalima u BiH”.

Na press konferenciji su govorili predsjednik OO Naše stranke Živinice Muradif Mujkanović, član Glavnog odbora NS BiH Sead Mušić i predsjednik Glavnog odbroa Naše stranke BiH Denis Gratz, a podrška je stigla i od OO NS Lukavac.

“Povodom okončanja aktivnosti na potpisivanju građanske peticije kojom su građani Živinica iskazali svoje neslaganje i ogorčenje sa iznosom naknada koje iz Budžeta opštine Živinice primaju ili bolje reći”uzimaju” opštinski vijećnici, javnost želimo podsjetiti da općinski vijećnici primaju mjesečne paušale u iznosu od hiljadu KM i kada tome dodaju razne druge naknade za rad u komisjiama onda taj mjesečni iznos dostiže oko 1.500 KM.To je dva do tri puta više nego zaposleni radnici u BiH u realnom sektoru.Tokom javne rasprave o Budžetu opštine Živinice za ovu godinu Naša stranka, te još nekoliko nevladinih organizacija, smo zahtjevali smanjenje paušala na iznose koji priliče vremenu u kojem živimo, ali su se vladajuće oligarhije na sebi svojstven način oglušile o te zahtjeve, a još su izglasali u konačnom tekstu Budžeta za tekuću godinu povećanje za 100 hiljada KM, za poziciju namijenjenu finasiranju rada OV, ili bolje reći “za sebe”, rekao je Muradif Mujkanović.

Paušalom na paušal do 1.500 KM

Nadalje je istakao da “tako usvojenim budžetom vladajuća većina obezbjeđuje prostor da pored visokih paušala, “pljačku” Budžeta-odnosno građana-nastavi sa učestalim uvođenjem u finansijska prava i benefite članove raznih komisija, upravnih i nadzornih odbora, kojima povećava ranije ustanovljene naknade, a ne preže ni od uvođenja u privilegovana prava i drugih svojih stranačkih i biračkih podanika. U tom smislu članovima komisija za procjenu nekretnina mjesečna naknada je sa 120 KM povećana na 500 KM, članovima nadzornih i upravnih odbora naknade su povećane sa 90 KM na 250 KM, a kao vrhunac rasipništva i neprimjerenog odnosa prema sredstvima građana, stalnog zaposlenika u stručnoj službi Opštinskog vijeća su imenovali za sekretara Opštinske izborne komisjiej Živinice i za tu odanost ga nagradili sa dodatnom naknadom od 700 KM mjesečno”, istakao je Mujkanović.

U svom obraćanju Sead Mušić je je rekao kako je u kratkom roku Naša stranka uspjela prikupiti potpise oko tri hiljade građana, što govori o zabrinjavajućem nezadovoljstvu građana Živinica.Ovu peticiju danas ćemo predati javno na protokol opštine Živinice, a kao posljednju opomenu za javašluk i raspipništvo. U slučaju ignorisanja evidentnog građanskog nezadovoljstva, organizovaćemo i druge mjere, te zato očekujemo da se ova problematika uvrsti u dnevni red jedne od narednih sjednica OV i da se paušali smanje na 326 KM, koliko iznosi najmanja penzija u FBiH”, rekao je Mušić.

Paušali su pljačka jer to nije naša realnost

Podršku peticiji koju je proveo OO Naše stranke Živinice podržao je predsjednik Glavnog odbora Naše stranke BiH Denis Gratz:

“OO NS Živinice je pokrenula veom značajno pitanje raspiništva u lokalnoj zajednici. Uzorak na kojem je provedena peticvija je impresivna i ovo je primjer demokratije na djelu. Ponuđena je alternativa i rješenje da se Budžet općine Živinice ne rasipa na nepotrebne stvari. Ovo što je u Živinicama pokrenuto treba da služi kao primjer i u drugim lokalnim zajednicama, jer su problemi slični i budžeti se rasipaju na razne načine.Paušali su pljačka jer to nije naša realnst da se toliko ruke zavlače u budžete, dok ljudi idu u bijedu i nemaštinu”.

Nakon održane press konferencije kolektivno i javno organizovan je odlazak i predaja peticije na protokol Opštinskog vijeća Živinice./Š.G./

Vaš komentar na članak: