OO Naša stranka: Prvomajski proglas garniturama na vlasti

U povodu predstojećih prvomajskih praznika, a u ime OO “Naše stranke” Živinice, kao stranke liberalno socijalne orjentacije koja u osnovi rada i djelovanja ima zaštitu i promociju osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda u BiH i svim njenim nižim teritorijalno političkim cjelinama i zajednicama, osjećamo obavezu da vam na temelju iskrene brige o ljudima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, političku, klasnu i svaku drugu pripadnost, u predvečerje 1.maja – Međunarodnog praznika rada, uputimo najoštrije kritike i posljednji “ukor” za sve ono što ste uradili na urušavanju osnovnih ljudskih prava i sloboda, prava na rad i život od rada, te prava na život dostojan čovjeka.

Ubijeđeni smo da se našim kritikama i osudama vašeg rada i ponašanja pridružuje najveći broj građana čije ste živote pretvorili u pakao, čije ste sudbine učinili trajno neizvjesnim , čije ste porodice bukvalno razorili i prinudili mnoge na do sada neviđena raseljavanja i egzodus iz domovine u druge zemlje širom svijeta. Takođe smo ubijeđeni da vam vaše ponašanje, nerad, neznanje, pljačku i kriminal, te rasipništvo i lagodan život na teret ojađenih građana, nikada neće oprostiti više od 500 hiljada nezaposlenih, preko 650 hiljada penzionera koji preživljavaju sa penzijom od cca 350,00 KM, preko 150 hiljada uglavnom mladih ljudi “otjeranih” iz domovine, preko 50 hiljada potpuno nezbrinutih boraca, na desetine hiljada socijalno nezbrinutih radnika opljačkanih i uništenih preduzeća (Energoinvest, Hidrogradnja,Željezara Zenica, Borac Travnik, Konjuh Živinice, Krivaja Zavidovići, TTU Tuzla, Fortuna Gračanica, Aida Tuzla, itd, itd), kao ni mnogi drugi građani koji žive na rubu propasti i u stanju stalne socijalne potrebe.

Obilježavanje 1.maja nekada je bilo istinsko praznovanje, koje je sebi mogla priuštiti većina građana BiH, a danas je to ekskluzivno pravo i privilegija vas vlastodržaca, vaših porodica te vaših saučesnika i jataka u kriminalnim radnjama i pljačkanju države.

Imajući u vidu sve napred navedeno i nepobitne činjenice, najmanje j najblaže što vam se može reći jeste “neka vas sram i stid bude (ako uopšte držite do stida i srama) u ime svih obespravljeni, u ime njihovih starih,nemoćnih i nejakih članova porodica, u ime mnoge djece koja uzdišu zbog uskraćenih želja za osnovnim životnim potrebštinama i zahtjevima, a posebno neka vas sram i stid bude u ime uništene budućnosti sviju nas, naravno izuzimajući vas kao povlaštenu grupaciju ljudi i “esnaf prvog reda” .

Ali vam takođe poručujemo, da sve ima početak i kraj, pa i vaše “orgijanje” sa sudbinama ljudi, sa njihovima pravima i realnim potrebama, sa njihovim snovima i uništenoj nadi za bolji život.

Istovremeno vas pitamo dali vam bar na trenutak proradi savjest, pa da shvatite kako je trošiti na hiljade KM uzetih od građana na ime vijećničkih i poslaničkih paušala, kako je uzeti na hiljade KM na ime naknada za (ne) rad u kojekakvim komisijama, upravnim i nadzornim odborima, kako je uzeti na hiljade KM na ime tzv.odvojenog života i fiktivnih smještaja, kako je razbacivati se sa troškovima reprezentacije, mobitela i vozikanja državnim autima, kako je uzeti iz budžeta na desetine hiljada KM otpremnine za penzije pa se opet vratiti u poslaničke klupe i na državne jasle, i na kraju kako je pored svih nabrojanih uzimanja i privilegija uzimati i tzv.osnovne plaće koje se kreću od 5 do 10 hiljada KM, i sve to dok u isto vrijeme i zbog vas vaši sugrađani (birači-glasači) žive odnosno preživljavaju bez ikakvih prihoda ili sa crkavicama nedovoljnim za nabavku prijeko potrebnih lijekova i ostalih životnih potrebština ako im nešto ostane za to !

Iz svega navedenog nameće se zaključak da je krajnje vrijeme da mi svi koje vi pljačkate decenijama, čije živote isto toliko vremena gušite i pretvarate u pakao, shvatimo ko ste i šta nam činite, te da vas na primjeran i civilizovan (vama ne pojmljiv) način kaznimo u oktobru 2018.godine, kada vas konačno trebamo i moramo maknuti sa političke scene i time otvoriti istinski put perspektive i boljeg života za BiH i njene građane !

Svim “žrtvama” vašeg decenijskog vladanja upućujemo iskrene čestitke za prvomajske praznike, sa željom da iste više nikada ne dočekamo u ovakvom ambijentu i sa ovakvom vlašću ! /S poštovanjem-predsjednik OO “Naše stranke” Živinice Muradif Mujkanović/