Večeras je održana radno-svečana sjednica Opštinskog odbora „Naše stranke“ Živinice, u povodu zvaničnog otvaranja kancelarije i početka organizovanog rada i djelovanja ove političke organizacije na području opštine Živinice.

Radno-svečanom događaju, pored rukovodstva Opštinskog odbora „Naše stranke“ Živinice, prisustvovali su i zvaničnici Predsjedništva „Naše stranke“ iz Sarajeva,koje je predvodio predsjednik Predrag Kojović i podpredsjecnica Nasiha Pozder, te predstavnici Regionalnog odbora „Naše stranke“ Tuzla, kao i predstavnici opštinskih odbora „Naše stranke“ iz Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboj Istoka.

Na dnevnom redu radnog dijela večerašnje sjednice razmatrani su i usvojeni Izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice, Informacija o aktivnostima članstva po zaduženjima sa III redovne sjednice i Plan aktivnosti OO Naše stranke za podršku kandidatima ove političke partije na predstojećim lokalnim izborima.

Predsjednik OO Naše stranke Živinice Muradif Mujkanović je govorio o stalnom organiozacionom jačanju ove partije i objasnio zašto se ovoga puta članovi neće naći na listama za lokalne izbore:

“Naša stranka na području opštine Živinice će do kraja godine imati mjesne odbore u gotovo svih 26 mjesnih zajednica. Ovoga puta nećemo imati svoje kandidate na listama za lokalne izbore, jer je preovladalo mišljenje da moramo još raditi na stvaranju jače infrastrukture. Mi u Živinicama napredujemo, sve nas je više i sigurnim koracima idemo naprijed, tako da ćemo se kandidovati za izbore 2018.godine”.

Zvjezdan Karadžin iz Tuzle je govorio o stanju ove političke partije i rekao kako će se potruditi za postizanje što boljih rezultata na lokalnim izborima u oktobru. Sead Mušić je istakao da je Naša stranka alternativa lošem stanju u državi, koje se mora promijeniti na bolje.

“Imamo nepravedno društvo sa lošim ljudima na svim pozicijama i tome moramo stati u kraj. Već 25 godina čekamo bolje stanje, a ništa se ne mijenja”, rekao je Mušić.

Predsjednik Naše stranke Predrag Kojović je pohvalio rad OO Naše stranke Živinice:

“Sa zadovoljstvom kažem da sam prijatno iznenađen i sretan što je NS Živinice ovako dobro organizovana. NS je do sada pokrenula preko 300 inicijativa za poboljšanje ukupnog stanja i odlučni smo da ne pričamo o patriotizmu, već da radimo patriotizam. Borba za BiH je borba za pravednu državu, gdje će pravila važiti za sve ljude”.

Jačanju lokalnih organizacija u posljednje vrijeme znatno će povećati rezultata na predstojećim lokalnim izborima, na kojima osim povećanja vijećničkih mandata, u poređenju sa 2012, Naša stranka očekuje da njeni kandidati osvoje i niz načelničkih mjesta.

Drugi cilj koji stoji iza strategije razvoje, preko jačanja u lokalne organizacije, jeste vezan za izbore 2018.godine kada Naša stranka očekuje da će nastaviti rast razvoja i da će ući u Parlamentarnu skupštinu BiH, te tako postati strankom od ozbiljnog političkog značaja, pored kantonalnog i federalnog, i na državnom nivou.

Svečani dio večerašnje sjednice počeo je podnošenjem informacije o uređenju poslovnog prostora za OO Našu stranku Živinice, o čemu je govorio sekretar Džemo Muratović:

“Ličnim i sredstvima NS nabavili smo potreban namještaj i opremu za rad, a takođe i izvršili unutrašnje uređenje prostorija. Nadam se da će ove prostorije polučiti snažne poruke i da će se odavde lansirati naši budući vijećnici i poslanici na raznim nivoima vlasti, koji su spremni donijeti toliko potrebne promjene”, rekao je Muratović./Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: