OO Naša stranka:Novi pokušaj u pravcu racionalnijeg trošenja budžeta

Općinski odbor Naše stranke Živinice ne posustaje u nastojanju da privoli Općinsko vijeće Živinice o stavljanju na dnevni red pitanje paušala općinskih vijećnika, koji su dosegli enormno visoku naknadu za jednomejsečnu sjednicu.

Akt OO Naša stranka je uputila na adresu zamjenika OV Živinice i predsjednike vijećničkih klubova.Ovo je još jedan pokušaj Naše stranke u pravcu racionalnog trošenje budžeta.OO naša stranka traži da zvaničnici OV prime delegaciju ove političke partije najdalje u roku od 3 dana, kako bi razgovarali o provođenju građanske peticvije pod nazivom”Stop najvećim paušalima”.

U nastavku objavljujemu u cjelosti akt Naše stranke koji je upućen na adresu čelnika Općinskog vijeća Živinice.