Poštovani članovi i simpatizeri naše stranke, želimo da vas obavijestimo o sastanku OO SBB Živinice, koji je održan 15.3.2016. godine u prostorijama naše stranke. Na sastanku smo predstavili neke nove članove koji su nedavno potpisali članstvo.

Kako je ineresovanje za članstvo u SBB u porastu obavještavamo sve one koji žele postati član naše stranke da dođu u našu kancelariju koja se nalazi u ul.Oslobođenja br.23.

Naša Opštinska organizacija radi na formiranju i dopunjavanju mjesnih ogranaka. Želimo da naše MO vode ljudi koji su aktivni i na koje se možemo osloniti, kakvih je u našoj stranci veliki broj. OO SBB Živinice je izvršio rekonstrukciju OO i pojedinih mjesnih ogranaka. Izabran je i novi Izvršni odbor. Stranka je osnažena novim članovima i osvježena novim rukovodstvom i snažno se priprema za predstojeće izbore. Prognoze u pogledu rezultata na izborima, kao i opšta klima u stranci, su veoma pozitivni i popularnost stranke na terenu jača svakim danom.

Na sastanku se razgovaralo i o tekućim pitanjima, a predsjednik OOSBB Živinice, Mehmed Alispahić, inicirao je sve članove OO da rade na izradi strategije za razvoj naše Opštine. Predsjednik je također istakao da SBB Živinice ima svoje poslanike od OV pa do Federalnog parlamenta, te da smo se prihvatili politike a samim time smo preuzeli dio odgovornosti i ponudili se narodu. Moramo imati svoju viziju i ponuditi svoj pravac kuda opština treba da ide./OO SBB Živinice-Informativna služba/