OO SDP Banovići: Zašto žene trebaju biti ravnopravne

Forum žena OO SDP BiH Banovići organizovao je okrugli i info stol na temu “Zašto žene trebaju biti ravnopravne”.

Predavač je bila Azra Okić, predsjednica FOŽ KO SDP BiH Tuzla, moderator Nihada Mahmutović Serhatlić, koordinatorica FOŽ SDP BiH.

“Gošće okruglog stola bile su članice OO SDP BiH Živinice.Info stol je održan u centru grada, gdje su građankama i građanima Banovića podijeljeni letci sa argumentima zašto se žene trebaju angažovati politički ili kroz nevladin sektor”, rekla nam je predsjednica Foruma žena OO SDP Banovići Samra Gabeljić.