Večeras je u Gornjim Dubravama održan promotivni skup SDP-ovih kandidata za OV i načelnika općine Živinice. Čast da se prvi od kandidata obrati u ime domaćina pripala je profesoru Hasanu Halilčeviću, koji je tom prilikom rekao:

„ Kao kandidat za Općinskog vijeće zalagat ću se za one projekte za koje Vi budete smatrali da su najbitniji za naše Dubrave i našu općinu. Iz razgovora sa građanima Dubrava najveći problem predstavlja putna komunikacija Dubrave Raskršće- Dubrave Gornje- Redžići, gdje su zbog velikog prometa vozila svakodnevno ugroženi ljudski životi. Iako pomenuta putna komunikacija nije u nadležnosti Općine, Općinsko vijeće i načelnik moraju insistirati kod viših nivoa vlasti na rješavanju ovog problema.
Zalagat ću se da sredstva dodijeljena općini po osnovu koncesija budu raspoređena po Zakonu o koncesiji, to jest da najveći dio tih sredstava dođe u područje Dubrava, Đurđevika i Višće, koja su najviše ugrožena zbog eksplatacije uglja. Zalagat ću se za izmještanje Ambulate porodične medicine Dubrave Gornje iz neuslovnog starog objekta čitaonice u objekat namjenski napravljen za te svrhe, te da na taj način naši građani dobiju bolju zdrastvenu uslugu. Ako budem izabran za općinskog vijećnika zastupat ću interese svih dubravaca i svih građana općine Živinice.

Izađite na izbore, podržite Listu SDP i izaberite one kandidate koji su spremni da rade za sve nas, a ne one koji rade samo za lični interes. Podržite našeg kandidata za načelnika općine doktora Samira Kamenjakovića i stvarajmo bolju budućnost za našu djecu i nas“, rekao je Halilčević.

Neslavni jubilej-10 godina ne gradnje vodovoda

Na skupu u Gornjim Dubravama podpredsjednica OO SDP Živinice Nada Hrustić, podržala je listu kandidata za OV i načelnika, te istakla kako se radi o ljudima spremnim da naprave boljitak za sve građane općine Živinice.

Aktuelni vijećnik i kanidata za OV na narednim lokalnim izborima Mujo Beširović je rekao kako u Dubravama nema dileme o pobjedi i da se to već zna:

„Zna se da SDP ide na pobjedu, jer je to prijeko potrebno za sve nas. Sve ono što je do sada urađeno u D.Dubravama, gdje obnašam funkciju predsjednika, neću brojati šta je urađeno, ali ću spomenuti mnoge projekte, među kojima asfaltiranje 17 km putne mreže, 15 km ulične rasvjete sa 350 stubova, 1500 metara kanlaizacione mreže i još niz infrastrukturnih objekata, po čemu smo najrazvijenija mjesna zajednica u općini i šire. Imamo u SDP planove šta dalje raditi i graditi, a prije svega kanalizaciju, gradnju pješačke zone i kvalitetniji putni pravac od Raskršća do G.Dubrava, kako bi učenici i pješaci bezbjedno išli od kuće do škole.Dubrave na vodu čekaju 10 godina i taj neslavni jubilej nam je izmakao voljom onih koji su tada odlučivali. Zato građani, ne dozvolimo da nam propadaju projekti, izađimo na izbore i dajmo povjerenje onima koji su dokazali da mogu bolje raditi u interesu svih građana“.

Na promotivnom skupu u G.Dubravama govorili su mnogi kandidati za OV, kao i nosilac liste kandidata Nusret Mamić. Takođe, obratio se i kandidat za načelnika općine Živinice doktor Samir Kamenjakvić, koji je i ovoga puta imao podršku i bivšeg načelnika a sada Federalnog parlamnetarca mr. Hasana Muratovića. Svi su nagrađivani velikim aplauizima za svoja izlaganja, što je bio znak da građani imaju povjerenja u kandidate sa liste SDP-a./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: