OO SDP BIH Živinice sinoć je  održao programsku konvenciju – predstavljanje izbornog programa OO SDP BIH Živinice,  u velikoj sali BKC. Na programskoj konvenciji je predstavljena vizija rasta i razvoj Općine Živinice, kao i kandidat za načelnika ove političke partije. Gost konvencije je bio i predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić.

Prisutnima se prva obratila predsjednica OO SDP Živinice Amila Hodžić, koja je govorila o programskoj orjentaciji, te dokumentu koji nudi rješenja za probleme građana:

“Naša partijska organizacija postiže značajne rezultate, koji su postali prepoznatljivi među građanima, tako da imamo sve više članova u našim redovima. Naši ciljevi su ostvarivi, ono što ne možemo postići to nemamo u programu. Nismo za one koji članstvom u SDP žele ostvarivati svoje lične interese-za takve neće biti mjesta u našim redovima. Uz vašu pomoć ostvarićemo izborne ciljeve, a to je pozicija načelnika općine Živinice i povećan broj vijećnika u odnosu na prethodne lokalne izbore”.

Večeras se velikom broju prisutnih obratio i dr.Samir Kamenjakvović, kandidat SDP za načelnika općine Živinice na predstojećim lokalnim izborima. Kamenjkavić je govorio o razvoju lokalne zajednice u svim segmentima, osvrnuo se na postojeće stanje i mjere koje bi poduzeo kao budući načelnik u interesu boljitka za sve građane:

“Na Birou zapošljavanja općine Živinice ima preko 13 hiljada nezaposlenih, od kojih je preko 800 akademskih građana sa diplomom visoke stručne spreme. Imamo velike potencijale za dalji razvoj privrede i poljoprivrede, gdje postoje veliki resursi. Osim Sprečkog polja veliki potencijal leži na napuštenim terenima površinske eksploatacije, gdje bi se moglo imati više oranica nego na Sprečkom polju. Malo više bi stimulisali poljoprivrednike, formirali bi i turističku zajednicu, više pažnje posvetiti zdravstvu i obrazovanju. Ono što želim reći je poboljšanje studentskog standarda, jer bi svi imali mogućnost dobiti stipendije i to od novaca od plata predsjedavajućeg i dva zamjenika u OV Živinice, koji bi mogli biti volonterskog karaktera”.

O potrebi bržeg ekonomskog razvoja govorio je i član Predsjedništva OO SDP Živinice Nusret Mamić, koji se osvrnuo na položaj mjesnih zajednica i potrebu izbora novih saziva savjeta i raznih odbora, kako bi se poboljašale aktivnosti u svim sredinama. Osvrnuo se i na rad javnih preduzeća i ustanova, te utvrdio kako ih treba reorganizovati da postanu pravi servis svih građana.

Predsjednik Kantonalnog odbora SDP BiH Tuzla Enver Bijedić je rekao da ova politička partija u općinama Tuzlanskog kantona ulazi u izbre sa preko 8 hiljada članova i da je zadatak u predizbornoj kampanji ostavriti saradnju sa bliskim političkim partijama, posebno sa DF-om i SDU, a primjer pozitivan naveo je kako su SDP i DF u Lukavcu došli do zajedničkog kandidata za načelnika ove općine, te će nastojati takav sporazum postići i u drugim općinama TK.

Građani najbolje znaju kada im je bilo bolje-sa SDP-ovom vlasti ili današnjom?

Generalni sekretar SDP BiH Irfan Čengić je istakao potrebu kretanja sa programskom platformom 5 mjeseci prije izbora, kako bi na vrijeme građane upoznali sa zadacima koje ova politička partija želi ostvariti:

“Mi želimo pobjedu na izborima za sve građane BiH. Poznato je kada mi pobijedimo i dođemo na vlast posla i ma za sve građane, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadaju, dok vidimo kada su “oni” na vlasti posla ima, ako ga uopšte ima, samo za njihove članove”.

I na kraju prisutnima se obratio predsjednik SDP BiH Nermin Nikšić. Rekao je da SDP kroz predizborne konvencije predstavljanja izbornog programa želi pokazati kako treba osnažiti lokalne organizacije:

“Za razliku od prethodnih izbornih ciklusa, za ove lokalne izbore SDP je pripremio jedan okvirni program na nivou SDP-a Bosne i Hercegovine, koji je rezultat širokog kruga konsultacija sa velikim brojem građana Bosne i Hercegovine, iz kojeg onda naše lokalne organizacije crpe teme za svoj program dodavajući ono što oni vidi kao specifičnosti u zavisnosti od lokalne sredine u kojoj se nalaze. Siguran sam da kada bi se građani opredjeljivali samo prema programu i onome što imaju ponuditi političke partije, da bi SDP bio jedina partija koja ima ozbiljan program, ali sam sasvim svjestan i realan da to nije opredjeljujući ključni faktor na osnovu kojeg građani daju povjerenje određenim političkim partijama, pogotovo kada su u pitanju lokalni izbori, kazao je Nermin Nikšić.

Nadalje je rako kako najveći lobisti programske orijentracije trebaju biti sami građani, jer nije teško zaljključiti da li im je bilo bolje kada smo mi bili na vlasti ili im je bolje sada? Kada je riječ o saradnji sa lijevo orjentiosanim političkim partijama rekao je da SDP neće pristajati na ucjene i da SDP neće odsutati od svojih kandidata gdje oni imaju šansu za izbornu pobjedu./Š.G./

 

 

 

 

Vaš komentar na članak: