Danas je održana 32.sjednica Općinskog vijeća Živinice na kojoj je razmatrano 17 tačaka dnevnog reda. O nekim materijalima koji su se našli na dnevnom redu vijećnici iz reda stranaka manjine-opozicije- imali su svoje primejdbe i prijedloge, ali nisu uvažavana njihova mišljenja, tvrde oni!

“Nastavlja se i dalje diskriminacija nas vijećnika koji smo u opoziciji i na taj način se krši Poslovnik o radu OV. Tražio sam da se sa dnevnog reda skine 14.tačka-Imenovanje stalnih upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima i ustanovama i skupštinama javnih preduzeća, čiji je osnivač Općinsko vijeće Živinice. Skidanje ove tačke sam tražiio zato što nismo dobili materijale, a uz to predsjedavajuća moj prijedlog nije dala na glasanje, zbog čega sam napustio sjednicu.Ipak, kada je došla na red ta 14.tačka nastala je pauza od 3 sata i za to vrijeme je pripremljen materijal sa usaglašenim stavovima većine u OV- o imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima”, kaže vijećnik iz reda oipozicije Zahid Mušić.

Vijećnici SBB, Kluba samostalnih vijećnika i SUNDBiH-a su potm podržali prijedloge Zahida Mušića.

“Tražili smo pauzu i da se Zahid Mušić pozove na sjednicu OV , uz izvinjenje predsjedavajuće, ali nam je djelimično udovoljeno. Zahid Mušić se vratio na sjednicu, ali se predsjedavajuća nije izvinula, iako je prema našem mišljenju prekršila Poslovnik o radu OV”, rekao je vijećnik Mirsad Šljivić.

Zahid Mušić tvrdi da je i u nastavku sjednice nastavljena diskriminacija i zanemarivanje aktivnosti vijećnika opozicije:

“Prijedlozi nas vijećnika iz opozicije nisu se uvažavali, isključivali su nam mikrofone, ali smo mi ipak nastavili i uvažavali smo prijedloge koji su u interesu građana opićine Živinice. Između ostalog prihvatili smo i Prijedlog o davanju saglasnosti općinskom načelniku u vezi konačne realizacije projekata sufinansiranja po principu”marka na marku”. Mi smo ovdje imali prijedlog da predsjednici građevinskih odbora pojedinih projekata budu u sastavu nadzornih odbora, koji bi pratili realizaciju projekata”marka na marku”, ali taj prijedlog nije stavljen na glsanje.Kada je u pitanju Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Živinice za prva tri mjeseca ove godine-rekli smo da je usvajanje Budžeta za tekuću godinu bilo nezakonito jer se nisu dali na izjašnjavanje amandmani opozicije”, rekao je Zahid Mušić, nakon danas održane 32.sjednice Općinskog vijeća Živinice./Š.G./

Na slici: Opozicija traži više uvažavanja

Vaš komentar na članak: