samra

Danas u 16 sati počela je vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj se razmatra aktuelna situacija na području općine Živinice, sa osvrtom na posljednja dešavanja u vezi sa protestima građana i boraca naše općine i prijedlozi mjera za rješavanje nastale problematike. Uz ovu tačku dnevnog reda, na prijedlog predsjedavajuće Općinskog vijeća Samre Omić, uvršteni su i zaključci po istom pitanju, koji su usvojeni na sjednici Kolegija OV od 17.marta.

Prije usvajanja dnevnog reda vijećnici su započeli rasprave međusobnim optužbama prošle i nove koalicione većine pojedinih vijećnika. Began Muhić je pozvao prisutne na spuštanje tenzija i sugerisao da rasprava krene u smjeru predloženog dnevnog reda, kako se ne bi kršio Poslovnik o radu OV!

“Molim vas da radimo u ime građana, a ne da se međusobno optužujemo. Ovo je najvažnija sjednica u proteklih godinu dana i treba da donese revolucionarne promjene, koju su nam građani uputili sa svojih protesta prošlog mjeseca”!

Vijećnik Amir Zoletić je imao primjedbe na pripremu sjednice i rekao je:

“Imamo obimne rasprave i odluke pred sobom, ali je kasno da o tome raspravljamo u 16 sati, a bilo bi bolje i efikasnije da su klubovi vijećnika izdefinisali problematiku i da je sjednica počela u 9 sati, kako bi u toku dana završili posao”.

Esed Zenunović, doskorašnji predsjedavajući OV imao je svoje viđenje problematike:

“Od prvog dana protesta bili smo u razgovorima sa građanima, čije smo prijedloge saslušali i uradili potrebne zaključke i kada ih je trebalo realizovati došlo je do nove koalicione većine u OV i moje smjene, pa se bojim da i ova sjednica neće donijeti ništa dobro”.

Vijećnik Nusret Mamić je uputio kritiku što nisu pripremljene potrebne odluke za smanjenje paušala, bijelog hljeba, reprezentacije, plata, kako bi se brže krenulo u realizaciju traženih zahtjeva. Faruz Tulumović je svoj doprinos raspravi usmjerio ka povećanju ušteda, stvaranja ambijenata za nova zapošljavanja i ukidanje privilegija, ali i česte promjene koalicionih partnera:

“Kod nas su promjene partnera na vlasti postale redovna pojava, po onoj narodnoj “sjaši Kurta da uzjaše Murta”! Akteri se mijenjaju a ništa novo ne nudimo! Moramo krenuti sa kresanjem nepotrebnih izdataka, kao što je smanjenje paušala na 315 KM, bez obzira na to što je prijedlog da se ide na 50 odsto od sadašnjih primanja vijećnika. Podjsećam da je u 70 odsto općina u BiH rad u komisijama volonterski, dok se kod nas i to plaća. U općini imamo zaposlenih koji za korištenje mobitela naplate po 1200 KM i to pod hitno treba ukinuti”.

Zaključci sa Kolegija OV za rješenje zahtjeva građana

Predsjedavajuća Općinskog viježa Živinice Samra Omić pročitala je zaključke sa sjednice Kolegija OV od 17.marta, a koji se odnose na rješavajne zahtjeva građana i boračke populacije na protestima od prošlog mjeseca, a koji su usvojeni na večerašnjoj sjednici. Od 28 zakljčaka objavljujemo slijedeće:

1. Da OV donese odluku kojom zaposleni u organima uprave i vijećnici ne mogu biti u upravnim i nadzornim odborima, kao i komisijama koje imenuje OV, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

2.Da oćinski načelnik detaljno sagleda rashode svake budžetske pozicije svih budžetskih korisnika, ocijeni i predloži mogućnosti uštede na svakoj budžetskoj poziciji, kao i da pripremi i predloži izmjene i dopune Odluke o plaćama uposlenika u organu uprave, kao i načelniku.

3. Da OV donese odluku o smanjenju paušala vijećnicima, koju će predložiti Komisija za izbor i imenovanje na osnovu prijedloga.

4.Da OV donese odluku o ukidanju “bijelog hljeba” za sve izabrane zvaničnike općine Živinice.

5. Da OV u komisije Općinskog vijeća uključi nezaposlenu boračku populaciju i njihovu djecu koji ispunjavaju zakonske uslove…

Osim pomenutih zaključaka o kojima večeras raspravljaju vijećnici još su na spisku provjera bespovratnih novčanih sredstva za stambeno zbrinjavanje boračke populacije, da se u Budžetu općine Živinice za tekuću godinu planiraju sredstva od 1 odsto za rad boračkih udruženja, itd./Š.G./

Vaš komentar na članak: