Peticija,”Stop najvećim paušalima” se nastavlja ???

Kako stvari stoje zahtjev za smanjenje paušala vijećnicima Općinskog vijeća Živinice koji sa drugim privilegovanim naknadama i nagradama dostiže mjesečni iznos i do 1.500,00 KM, ni nakon što su pogaženi svi zakonski rokovi za razmatranje, nije još uvršten u dnevni red sjednice OV Živinice, niti ima naznaka kada bi mogao biti.

Očigledno rasipnički i interesno uvezanoj vladajućoj oligarhiji se ne žuri, već naprotiv licemjerno i sa ponižavajućim stavom prema građanima najavljuju povećanje istih, pa stoga nije isključeno da u interesu istrajavanja na našem i zahtjevu 2.500 građana, potpisivanje peticije nastavimo, dok ne prikupimo broj potpisa koji će uozbiljiti vladajuće moćnike i shvatiti da su tu gdje jesu po volji i izboru građana a ne po svojim zaslugama i vlastitom izboru.

Ovdje moramo naglasiti, a što građani vjerovatno nisu znali, da je broj potpisnika peticije kojom se traži smanjenje paušala veći od broja glasova koje je 30 od ukupno 31 vijećnika pojedinačno dobilo na prethodnim izborima, a broj glasova koje su na izborima dobili vijećnici OV Živinice se kreće od “zanemarljivih” 380 glasova, pa do “bombastičnih” 2.313 glasova, i jednog respektabilnog broja od 4.517 glasova, koliko je dobio Dr. Tulumović Denijal. Žalosno ali istinito o volji 2.500 potpisnika peticije i još daleko većeg broja građana koji nisu anketirani a imaju isti stav, odlučuju vijećnici sa tako malim kredibilitetitetom i legitimitetom izborne volje građana.

Nadamo se, da će se Općinska vlast dozvati pameti i prihvatiti stvarnost, te da nas neće prinuditi na nastavak peticije i nastavak borbe protiv njihove samovolje, rasipništva i nezakonitog ponašanja./Sekretar OO “Naše stranke” Živinice Muratović Džemal/