Danas je održana press konferencije OO SDA Živinice, na kojoj su predstavljeni kandidati za opće izbore 12.oktobra. Ova politička partija je predložila 6 kandidata, koji će se naći na izbornim listama.

Za Skupštinu Tuzlanskog kantona kandidati su Nail Jusić, Narcisa Šiljegović, Esad Kitić i Meamer Zukić.

Za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine kandidat je Began Muhić, dok je za Parlament Bosne i Hercegovine kandidatkinja Alma Hajdarević.

SDA će održati više promotivnih skupova po mjesnim zajednicama, tako da će svi kandidati imati priliku reći potencijalnim biračima zašto da se opredjele za kandidate ove političke partije!/Š.G./

Vaš komentar na članak: