Danas je općinski načelnik mr.Hasan Muratović održao sastanak sa direktorima javnih preduzeća, kojima je osnivač općina Živinice. Povod je odluka Općinskog vijeća Živinice koje je tražilo od ustanova da usklade svoja samouparavan akta sa Zakonom, što je protivno dosadašnjem načinu rada, a i samom Zakonu, kako je istaknuto na ovom sastanku. O čemu se radi saopštio nam je načelnik Muratović:

“Javnim preduzećima i ustanovama  OV je uputilo dopis kojim žele ustavri razriješiti dosadašnje upravne odbore i skupštine javnih preduzeća i ustanova, kojima je osnivač općina Živinice, a nakon toga bi došlo i do prmjene direktora tih preduzeća. Ističem da su sva razrješenja, pa poslije i imenovanja, neregularna, jer sam ja sve procedure ispoštovao po pitanju imenovanja rukovodnih lica javnih preduzeća, što je i moja zakonska obaveza kao načelnika. Općinsko vijeće otima od načelnika nadležnosti i stavlja ih u zadatak  sebi, tj. Općinskom vijeću.

Isto tako direktori javnih preduzeća su odgovorni za zakonitost u radu u svojim sredinama, a ne Ov i ne smiju ovo dozvoliti! Načelnik je zakoniti zastupnik općine, a nije Općinsko vijeće, koje je predstavničko tijelo. Ovo  što se radi je rušenje vladavine prava i jednostrana je interpretcija Zakona. Uzimaju za pravo da traže od skupština da usklade statute prema Zakonu o ministarskim i drugim imenovanjima, što nije primjenjivo na javna preduzeća. To nije kao sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, te zato nije zakonito da se akta javnih preduzeća usaglašavaju sa tim zakonom. Općinsko vijeće se poziva na suprotno zakonitim rješenjima, kada je u pitanju imenovanje članova skupština i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova. Zato sam pozvao direktore javnih preduzeća da se suprotstave kršenju Zakona, a pomoć sam zatražio od OHR-a da uspostavi vladavinu prava u našoj lokalnoj zajednici”, rekao je Muratović.

Direkotri javnih preduzeća su podržali izlaganje općinskog načelnika, tj. nastavak rada prema zakonskim rješenjima, kako je to i do sada rađeno. Niko nema pravo nametati odluke, rješenja i druge akte javnim ustanovama na nezakonit način i da sadašni paralerizam treba što prije ukinuti, zaključeno je na današnjem skastanku općinskog načelnika i direktora javnih ustanova./Š.G./

Vaš komentar na članak: