Savez za bolju budućnost OO SBB Živinice, održao je sastanak na kojem su prezentirane aktivnosti na izradi platforme razvoja općine Živinice, izvještaj o stanju i strukturi članstva u mjesnim ograncima i preliminarna struktura liste za Općinsko vijeće Živinice za loklne izbore 2016. godine.

SBB Živinice u fazi je izrade obimnog i kvalitetnog dokumenta Platforme razvoja općine Živinice u kojem će se analizirati stanje na općini, demograska slika, potencijal i razvoj u sektoru ekonomije, privrede, turizma, zdravstva, obrazovanja i ekologije.

Treba istaći da Općna Živinice nema ovakav dokument, a Savez za bolju budućnost (SBB) kao stranka s vizijom želi ponuditi rješenje i izgraditi bolji ambijent života za građane Živinica.

Platforma razvoja općine Živinice je nešto novo na našoj općini, a u skladu je sa evropskim standardima i zahtjevima EU koja će u narednom periodu biti prezentovana građanima Živinica.

Kada su u pitanju mjesni ogranci, posljednje vrijeme evidentan je veliki interes i omasovljeno je članstvo u Savez za bolju budućnost OO SBB Živinice. Prezentirane su aktivnosti u daljem radu i pripreme za lokalne izbore.

S tim u vezi novi član OO SBB Živinice je dipl. ing. Salih Durić i direktor Poljoprivredne zadruge “PMG VIP” Gradačac, koja servisira preko 500 farmera, osiguravajući im stručnu pomoć i siguran plasman proizvoda na domaće i inostrano tržište. Salih Durić je bio nezavisni kandidat na vanrednim lokalnim izborima za načelnika Živinica.

Durić je istakao da je u SBB-u prepoznao opće interese i vrijednost političke orjentacije i kvalitetan kadar SBB-a.

-Savez za bolju budućnost ima drugačiju viziju i poglede u odnosu na druge političke stranke. To me privuklo da budem dio jednog organizovanog političkog sistema koji želi izgraditi bolje društvo i obezbijediti bolji život građanima. Svojim angažmanom ću doprinijeti tom razvoju i boljem statusu stranke, jer timskim radom kakava je u SBB-u možemo napraviti pomak i poboljšati status svih građana općine Živinice. Politika nam je sredstvo da poporavimo sadašnje stanje građana-kazao je Salih Durić.
OO SBB Živinice usvojio je preliminarni plan liste za Općinsko vijeće Živinice na predstojećim loklanim izborima.

Postani član SBB-a i daj svoj doprinos, jer samo zajedno možemo izgraditi bolju budućnost!/PRESS OO SBB Živinice/

Vaš komentar na članak: