SBiH: Sjednica Kantonalnog vijeća u Živinicama

KV sbih

Večeras je u Plavoj sali BKC-a Živinice održana sjednica Kantonalnog vijeća Stranke za BiH, kojoj su bili prisutni i članovi predsjedništava općinskih savjeta TK. Razmatrani su i usvojeni Program rada KV SBiH za 2014.godinu, kao i finasijski plan za tekuću godinu. Značajna pažnja posvećena je utvrđivanju programa rada političke edukacije za mlade S BiH, a podnesena je i Informaciuja o pripremnim aktivnostima sa terminima izbornih skupština u Banovićima, Doboj Istoku i Teočaku.

Prisutne je pozdravio domaćin održavanja sjednice Kantonalnog vijeća, predsjdnik OS SBiH Živinice Asmir Hasić, koji je tom prilikom rekao:

“S obzirom da je Stranka za BiH Živinice u protekloj godini doživjelo veliku ekspanziju, sa povećanjem od preko hiljadu članova, Kantonalno vijeće je to cijenilo i izrazilo želju da Živinice budu domaćin večerašnjeg sastanka, a mi ćemo i dalje nastojati da još više ojačamo našu političku partiju”.

Predsjednik Kantonalnog vijeća S BiH Besim Imamović pohvalno je govorio o postignutim rezultatima Općinskog savjeta S BiH Živinice, ali i opštem napretku S BiH na području Tuzlanskog kantona:

“Mi radikalno mijenjamo pristup prema našem biračkom tijelu i spremni izlazimo na naredne opće izbore. Drago nam je da Živinice stoje čvrsto na nogama i zato smo odlučili  prvi sastanak u Novoj godini održati u Živinicama. Za ovaj kraj smo uradili mnogo važnih stvari, kao što je učešće u obezbjeđenju sredstava za toplifikaciji i još nekim infrastrukturnim projektima, važnim za građane ove općine. Tokom prošle godine smo uspjeli napraviti dobru organizacionu strukturu, sa preko 3 hiljade članova i po tome smo najbolje organizovana politička partija u Tuzlanskom kantonu”, rekao je Imamović. /Š.G./