Poteškoće u funkcionisanju sportskih kolektiva koji egzistiraju na teritoriji naše lokalne zajednice a i šire su evidentne. Sport je očito na margini društvenih zbivanja, iz razloga što se prioriteti u razvoju određenih zajednica daju infrastrukturnim projektima dok se zanemaruje zdravstveni aspekt koji kroz sportske aktivnosti dolazi do izražaja.

Takođe kad govorimo o sportu ne smijemo zanemariti i činjenicu velikog broja nestručnih osoba kojima povjeravamo svoje najveće bogastvo, a to su naša djeca. Rješenje navedenog problema se ogleda u edukaciji i stručnom usavršavanju osoba koje se uključuju u trenažne procese, naročito u radu sa djecom, gdje je ta stručnost izuzetno bitna. Podizanje svijesti ljudi o uključivanju djece u programirane sportske aktivnosti kroz stručni nazor osposobljenih trenera je primarna zadaća jer se kroz te aktivnosti postižu dugoročni ciljevi od kojih treba izdvojiti: razvoj zdrave ličnosti, smanjenje potrošnje lijekova, te smanjenje ljekarskih intervencija. Naravno treba istaći i činjenicu da te aktivnosti neće štetiti ni farmaceutskoj industriji, a ni stručnom ljekarskom nadzoru.

Zato kroz sport treba njegovati zdravu ličnost koja će odgovoriti svim potrebama savremenog društva. Doprinos farmakologije se treba ogledati u praćenju sportista raznim dozvoljenim farmakološkim sredstvima zavisno od individualnih potreba sportista, a takođe i stručan medicinski nadzor sportista je neizostavan u kreiranju sigurnog napretka kroz sport.

Kada su kulturna zbivanja u našoj društvenoj zajednici u pitanju ista su prepuštena nekolicini entuzijasta koji se nadljudskim naporima bore da sačuvaju tradiciju naše zemlje. Kultura treba da bude naša svakodnevnica da razmišljamo kako i na koji način da podižemo postojeći nivo kako bi mogli odgovoriti zahtjevima EU. Treba istaći da posjedujemo resurse koji nisu iskorišteni, a koji se itekako mogu involvirati u sportske i kulturne sadržaje, a u svrhu poboljšanja zdravlja i kvaliteta života u društvenoj zajednici.

Naravno, sve je ovo nezamislivo bez dobrog ekonomsko-finansijskog ambijenta koji se za ove svrhe može obezbijediti na način, da se resursi koje posjedujemo stave u funkciju gdje bi sportski i kulturno-umjetnički kolektivi postali proizvođači. Također, koristeći stručnost i dobre ideje veliki dio sredstava se može obezbijediti kroz projekte, a naročito kroz tjelesne aktivnosti osoba sa posebnim potrebama.

Sve učestalija pojava vršnjačkog nasilja u školama je posljedica sve manje prostora za ispoljavanje potreba za kretanjem kod djece i omladine, što u konačnici znači da sportom smanjujemo mogućnost neželjenih pojava, jer djecu usmjeravamo ka ispravnim stvarima ne mijenjajući njihove potrebe što je od velikog značaja. Shodno iznesenim činjenicama SDU Živinice se namjerava posebno baviti vraćanjem sportskih i kulturnih normi ne samo u lokalnoj zajednici već i na cijeloj teritoriji BiH, jer za to ima potrebne predispozicije./Komisija za sport-predsjednik dr.sc. Eldar Goletić/

Na slici: dr.Eldar Goletić

Vaš komentar na članak: