Danas se održava 20.redovna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojom predsjedava Samra Omić. Predložila je slijedeći dnevni red, koji je i usvojen od strane vijećnika:

Nacrt Odluke o usvajanju Prostornog planu općine Živinice, Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Živinice, Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Riba” Živinice, Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Riba” Živinice, Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana “Jezero II” Živinice i Nacrt Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana “Jezero II” Živinice.

Uvodno izlaganje podnio je šef razvojne službe općine Živinice Enes Glavinić, koji je rekao da Prostorni plan općine Živinice stavlja na dnevni red prvi puta poslije 1985.godine, kada je bio u Nacrtu i nije bio ni tada usvojen:

“Zakonskim aktima je definisana osnovna namjena prostora-od poljoprivrednog zemljišta, šumskog, građevinskog, te vodnih i drugih površina. Istaknut je sistem nsaselja po značaju, karakteru i dominantnoj privrednoj djelatnosti, urbana i ruralna područja sa režimima građenja, razvoju naselja i povezivanja sa centrom kantona, osnova prostornog razvoja van urbanih područja-poljoprivreda, stočarstvo, šumarstvo, industrijske zone, turizam i dr.”, istakao je Glavinić.

Prostorni plan takođe definiše građevine i koridore magistralne i druge infrastrukture, od šireg značaja, kao i značaja za lokalnu zajednicu. Tu su još prostorno definisani ležišta minerala i ostalih sirovina, te mogućnost njihovog korištenja, kao i mjere zaštite okolice i kulturno istorijskog i prirodnog naslijeđa.

Prezentaciju Prostornog  plana općine Živinice   vijećnicima je predstavio  arhitekti Instituta IPSA Sarajevo  Jasmin Meškić. Istaknut je značaj ovih aktivnosti za grad i općinsko područje radi usmjeravanja gradnje odgovarajućiim planskim dokumentima, te se utvrđuje granica urbanog i užeg urbanog područja.

Prostorni plan ima za cilj rješavanje prostornih odnosa i načina korištenja istog, na provodiv i kvalitetan način, koji se rade za period 2015-2030.godina. Prema riječima šefa razvojne službe Enesa Glavinića, nakon što na Općinskom vijeću Živinice budu usvojeni pomenuti nacrti, materijali idu na javni uvid u trajanju do 30 dana, poslije čega slijedi rasprava po mjesnim zajednicama u trajanju od daljnjih 15 dana, s tim što Prostorni plan ide na raspravu u sve mjesne zajednice, dok je rasprava o regulacionim planivima “Ribe i “Jezero II” za te mjesne zajednice-Rudar i Centar, odnosno samo za MZ Centar kada je riječ o “Jezero II”.

Danas je OV Živinice usvojilo Nacrt Odluke  Prostornog plana općine Živinice i Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana općine Živinice, dok će preostale dvije tačke ponovo biti na dnevnom redu, kada IPSA pripremi tekstualne materijele za validnu raspravu!/Š.Gadžo/

Na slici: Uvodno izlaganje Enesa Glavinića

Šire o prostornom i regulacionim planovima na stranici općine Živinice

http://opcinazivinice.ba/en/press/429-nacrt-prostornog-plana-izmjene-i-dopune-regulacionog-plana-riba-i-jezero-ii-zivinice

 

Vaš komentar na članak: