Danas je održana 28.redovna jednica Općinskog vijeća Živinice, na kojoj je razmatran i usvojen slijedeći dnevni red: Budžet općine Živinice za 2016.godinu, Odluka o izvršenju Budžeta za period 01.01. do 31.12.2016.godine, Program rada Općinskog vijeća Živinice za 2016.godinu i Program rada općinskog načelnika za 2016.godinu.

Uvodno izlaganje o Budžetu općiene Živinice za narednu godinu podnijela je Derviša Karalić-šef službe ekonomsko finasijskih poslova, koja je istakla da je u raspravama tokom proteklog perioda po mjesnim zajednicama, raznim udruženjima i klubovima došlo do korisnih inicijativa, koje su ugrađaene u Prijedlog Budžeta za narednu godinu. Tokom šire raspriave predstavnici opozicije su iznijeli potrebu da se planiraju i sredstva za mjesne zajednice Zeleniku i Svojat, kako bi taj dio općine Živinice mogao računati na realizaciju određenih projekata.

Nakon vođene rasprave sa 19 glasova ZA, usvojen je Budžet općine Živinice za 2016.godinu. Budžetom je predviđena akumulacija 16.888.032,00 KM, što je u odnosu na rebalans Budžeta za tekuću godinu 104 odsto, a višak prihoda nad rashodima planiran je na iznos od 1.221.466,00 KM./Š.G./

Vaš komentar na članak: