Danas je održana vanredna sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojom je predsjedavala Samra Omić. Na dnevnom redu je bila rasprava, poslije koje je usvojena Informacija Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća.

Do održavanja vanredne sjednice došlo je kako bi se uhvatio posljednji voz za aplikaciju na sredstva viših nivoa vlasti i time pomoglo oštećenima nakon majskih poplava.

“Nama je veoma bitno da na vrijeme pošaljemo Izvještaj o štetama nakom poplava na području naše općine, jer jedino još mi nismo dostavili stanje od proglašenja priredne nesreće. Komisija koja je radila na pripremi materijala procjenila je da ukupne štete nastale nakon majskih poplava iznose preko 16 miliona KM”, rekao je općinski načelnik Asim Aljić.

Prema ranijem zaključku Vlade FBiH općinska vijeća su u obavezi da usvoje izvještaje o procjeni šteta priordnih i drugih nesreća, što je osnovni preduslov za dodjelu pomoći od viših nivoa vlasti. Poznato je da su obilne kišne padavine prouzrokovale nagli porast svih vodotoka, ugrozile živote ljudi i materijalnih dobara, te nanijele velike štete. Na osnovu procjena Općinskog štaba Civilne zaštite Živinice, načelnik je donio Odluku o proglašenju prirodne nesreće na području općine Živinice 14.05.2014.godine. Prirodnim nesrećama zahvaćeno je blizu hiljadu domaćinstava i 3049 osoba. Jedan broj građana koji je ostao bez kuća smješten je u kolektivni smještaj u kasarni Dubrave.

Ukupne štete procjenjene su na 16.290.270,63 KM, a od privrednih subjekata najveće oštećenje zabilježeno je u RMU Đurđevik-oko 8,5 miliona KM./Š.G./

Vaš komentar na članak: