SUND BiH: Održan promotivni skup kandidata u Tupkoviću

Večeras je u Mjesnoj zajednici Tupković održan promotivni skup kandidata SUND BiH za Općinsko vijeće Živinice. Prisutnima na ovom skupu obratili su se Damir Mušanović,Sanela Mumić, Ismet Numanović, Indira Nukić, Naza Hrnjić, Elvis Brčaninović, Ismet Selimović, Sanela Hajdarbegović, Nusret Zahirović, mr.Osmo Forčaković, dr.Hajrudin Kozarević i predsjednik SUND BiH Hamdija Numanović.

Osnovna karaktreristika izlaganja kandidata za OV Živinice odnosila se na potrebu stavranja povoljnog poslovnog ambijenta, koji će mladima omogućiti zaposlenje kod kuće, a ne da egzistenciju nalaze van granica svoje zemlje. Borba protiv nepravde, nepotizma i brojnih nepravilnosti takođe određuju pravac aktivnosti budućih vijećnika ove političke partije.

“Lista SUND BiH za Općinsko vijeće Živinice broji 36 kanidata, 40 odsto su žene, a među njima je 20 kandidata sa visokom stručnom spremom. Svi smo spremni uraditi sve za bolji život svih i u Općinskom vijeću ćemo djelovati kao korektivni faktor. Borićemo se za opšte dobro građana, a ne svoje interese. Ono što je bitno za istaće jeste nastojanja stavranja povoljnog ambijenta za poduzetništvo, kako bi stvorili mogućnosti za zapošlajvanje većeg broja mladih ljudi”, rekao je nosilac liste kandidata dr.Hajrudin Kozarević.

Predsjednik SUND BiH i kandidat za člana OV Hamdija Numanović je govorio o potrebi zakonske regulative u oblasti prostornog planirannja i nekretninama, gdje je ova politička partija dala veliki doprinos:

“SUND BiH i ja smo pokrenuli inicijativu prvi u BiH o izmjeni Zakona o jedinstvenom upisu prava nekretnina u BiH, koji je implementiran i donio je građanima velike olakšice. Takođe smo pokrenuli izmjene i dopune Zakona o pravima civilnih žrtava rata u F BiH, potom Zakon o Prostornom planu F BiH i TK, takođe i Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina u TK. Svi naši prijedlozi koji su već zaživjeli u praksi, a nadamo se da će i ovi ostali koje smo pokrenuli, doprinijeti lakšem ostvarivanju prava građana iz ove oblasti koju sam pomenuo.

Naša lista kandidata je najbolja i kada me pitaju zašto mi nismo odredili kandidata za načelnika općine, odgovaramo da je to zato što svih 36 kandidata SUND BiH mogu biti načelnici općine Živinice i nismo mogli odabrati koga da predložimo“.

Kandidata Damir Mušanović se osvrnuo na pređeni put razvoja SUND BiH i rekao da stranka iz dana u dan raste:

“SUND BiH više nije mala stranka i zahvaljujem se onima koji su prepoznali ljude u ovoj politčkoj opciji, gdje su stručni i obrazovani kadrovi koji su sposobni upravljati državom a ne općinom Živinice. Bilo nas je tri hiljade, a sada nas ima tri puta više i na najbolji ćemo način predstvljati interese građana, bez korupcije, nepotizma i nepravdi”./Š.G./