Stranka udruženih nezavisnih demokrata SUND BiH organizoavla je promotivni skup u Kuljanu. Okupljenim mještanima govorili su kandidati za članove Općinskog vijeća Živinice mr.Osmo Forčaković, Naza Hrnjić, dr.Hajrudin Kozarević i nosilac liste i predsjednik SUND BiH Hamdija Numanović.

Mr.Osmo Forčaković se osvrnuo na teško stanje privrede na području općine Živinice, te raznim nepravilnostima i korupciji koja je prisutna odavno:

“Na prethodnim izborima naša stranka je imala 3 vijećnika, ali ovoga puta imaćemo značajnu ulogu u Općinskom vijeću. Do sada smo opoziciono djelovali na vlast, ali to više neće biti slučaj, jer imamo realne šanse da se svrstamo u značajniji faktor u lokalnoj vlasti.Jedan član SBB nedavno je izjavio da je u Živinicama najveći kriminal u BiH, u koji su umješane vodeće političke partije i to jedine u BiH koje su u koaliciji. Odavno je poznato koliko je nepotizam uzeo maha na račun budžetskih sredstava, kako se zapošljava u javnim preduzećima, da je upitno može li se to više podnijeti. Katastrofalno je stanje u zapošljavanju, gdje više ne zapošljavaju posredstvom biroa za zapošljavanje, već vladajući stranaka. U JP Komunalno zaposlena su 4 izvršna direktora, pa nije ni čudo što plaćamo najskuplju vodu u državi. Korupcija je ušla u sve pore društva, tako da to jedino možemo ispraviti ako građani prepoznaju prave ljude i prave stranke, kakav je naš SUND, koji je postao realna snaga i stasala za promjene u durštvu”.

Poboljšati infrasturkturu u Kuljanu

Naza Hrnjić, mještanka, jedini je kandidat ikoje političke partije iz Kuljana i poručila je građanima:

“Žene kao birači čine većinu biračkog tijela i ne bi se smjelo desiti da budu statisti, već aktivne sudionice predstojećih promjena. Ako dobijem povjerenje birača zalagat ću se za značajnu ulogu žena u društvu. U Kuljanu imamo lošu infrastrukturu, loša putna mreža, struja i dr. znak su da je naš Kuljan zaboravljen, jer nemamo vijećnika u OV, pa je ovo prilika da i Kuljan dobije predstavnika koji će se boriti za napredak ovog dijela naše općine”.

Nosilac liste SUND BiH doktor Hajrudin Kozarević je istakao kako se u Klubu vijećnika ove političke partije i OV zalagao za poboljšanje infrastrukture u Kuljanu:

“Više puta smo pkretali inicijativu da se asfaltira i obnovi putna mreža, pa makar dionica po dionica na godišnjem nivou, pošto ovaj put vodi i do čuvene džamije u Džebaru, ali mi sa malim brojem vijećnika nismo imali tu moć da privolimo aktuelnu većinu da nas podrži.Nismo naišli na razumjevanje i kada smo se zalagali za poboljšabnje vodosnabdijevanja i rasvjete, zato bi bilo dobro da podržite vašeg kandidata koji bi se borio za prosperitet ovog kraja. Više puta sam inicirao i oživljavanje rada Narodne apoteke, koja je jedno vrijeme prestala sa radom. Napravio sam projekat i poslije više godina uspjeli smo u namjeri, tako da danas ova apoteka radi 24 sata bez prekida i na usluzi je svim građanima”.

Neophodna  izmjena i dopuna Prostornog plana općine Živinice, koji nije u funkciji razvoja

Predsjednik SUND BiH i kandidat za člana OV Hamdija Numanović je najviše govorio o potrebi pokretanja malih i srednjih preduzeća, te stvaranje povoljnog ambijenta za poduzetništvo:

“Velika smetnja tome je općinska administracija, jer tamo nema stručnog čovjeka koji bi pomogao brži razvoj općine Živinice i nema sposobnih ljudi koji bi omogućili dolazak stranog kapitala. U Prostornom planu općine Živinice, urađenom prije 2 godine, nema mjesta za strana ulaganja, jer se zemljište plaća u Ribi i do 500 hiljada KM, dok je na periferiji od 80 do 150 hiljada, što je legalna pljačka svojih građana. Mi ćemo to mijenjati tako što ćemo tražiti da OV izvrši usaglašavanje za izmjenu Prostornog plana i pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Planirali su da to bude poljoprivredno zemljište, umjesto građevinsko, a pretvorba zemljišta, kako je to sada stanje, košta jednog stana i zato nemamo stranih ulagača i zato će Živinice stagnirati u razvoju”.

Numanović je još govorio o značajnoj ulozi SUND BiH u razvoju malih i srednjih preduzeća, te zapošljavanju mladih, kako bi ostali u svojoj domovini i ako dobiju povjerenje građana stvoriće ambijent privlačan za domaće i strane ulagače./Š.G./

Vaš komentar na članak: