Večeras je od 16 do 18 sati održana vanredna sjednica Oćinskog vijeća Živinice, na kojoj je predsjedavajuća Samra Omić predložila slijedeće tačke dnevnog reda:

Imenovanje predsjednika i članova privremenih upravnih odbora u javnim ustanovama i privremenih skupština u javnim preduzećima i davanje saglasnosti za imenovanje nadzornih odbora u javnim preduzećima čiji je osnivač općina Živinice, dok je druga tačka glasila Izbor Komisije za regulirane organe.

Nakon usvajanja dnevnog reda uvodno izlaganje i objašnjenja podnio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanja oV Esed Kitić. Podsjetio je prisutne da se imenovanje novih članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća vrši na period od tri mjeseca, a pročitao je prijedlog imena novih predsjednika i članova upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova.

Vijećnik SBB Mehmed Alispahić je iznio mišljenje o načinu imenovanja predsjednika i članova organa upravljanja javnih preduzeća i ustanova:

“Danas nismo govorili šta je zadaća i kakvi su interesi društva u pogledu rukovođenja javnim preduzećima. Nismo upoznati sa biografijom osoba koje se imenuju i ne vidimo o kakvoj se stručnosti radi. Ovdje je trebalo da se ljudi natječu u tome ko će ponudi bolji program za rad javnih preduzeća i ustanova, gdje bi mi za loš rad i gubitke tih preduzeća tražili odgovornost rukovodstva i namirivanje eventualno nastale štete. Primjer nekih naših propalih javnih preduzeća, kakav je Narodna apoteka, ne bi ubuduće smio proće bez sankcija onih koji su doveli do propadanja preduzeća. Ovako proizilazi da mi postavljamo u upravne organe stranačeke, a ne stručne ljude”.

Nakon obavljene rasprave u kojoj su učestvovali vijećnici i drugih političkih partija, prišlo se glasanju za svaki upravni odbor javnih preduzeća i ustanova posebno, tako da je prijedlog Komisije za izbor i imenovanja usvojen.

I druga tačka dnevnog reda, Izbor Komisje z regulirane organe, takođe je usvojena pa je sjednica završena u 18 sati./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: