Nakon što smo saznali pobjednika za načelničku poziciju u općini Živinice /dr.Samir Kamenjaković-SDP/, tokom dana dobićemo i nezvanične podatke glasanja za članove Općinskog vijeća Živinice. Na osnovu obrađenih 78 biračkih mjesta, od 86, koliko ih je bilo na području općine Živinice, najviše glasova za vijećnička mjesta pripalo je SDA 8.418 glasova ili 29,59 odsto.

SDP je dobio 4.414 glasova, ili 15,52 odsto, SBB Fahrudin Radončić 3.591, ili 12,62 odsto, SUND BiH 2.591 glas, ili 9,11 odsto, SBiH 2.368 ili 8,32 %, BPS Sefer Halilović 2.225 ili 7,82%, BOSS Mirnes Ajanović 1.420 ili 4,99%, HDZ 974 ili 3,42%, Demokratska fronta Željko Komšić 708 ili 2,49%, SDU 705 ili 2,48%, LDS 688 ili 2,42% itd.

Prema nezvaničnim podacima Općinsko vijeće Živinice bit će sastavljeno od 10 članova SDA /dr.Denijal Tulumović, dr.Esed Omerkić, Nail Jusić, Ćazim Mulić, Adnan Kalajac, Fahrudin Vejzović, Fehim Taletović, Mevludin Salkanović, Jasmin Halilović i Esad Kitić/, 5 članova SDP /Nusret Mamić, Armis Halilović, Mirela Salkić, Mujo Muratović  i Admir Mujabašić/, 4 iz reda SBB /Faruz Tulumović, Mehmed Alispahić, dr.Mirsad Šljivić i Salih Durić/, SBiH imat će 3 člana /Esed Zenunović, Fehim Šljivić i Elvira Nuhanović/, SUND BiH 3 /dr.Hajrudin Kozarević, Hamdija Numanović i Nedim Mahmutović/, BPS 3 /Alsad Sakić, Faruk Selimović i Hajrudin Aljić/, BOSS Mirnes Ajanović 2 /Abdulkerim Durić i Mehmedalija Suljić/ i HDZ 1 vijećnik /Božo Antunović/.

Dakle, sa obrađenih 78 biračkih mjesta, bilo je važećih 28.449 listića, na osnovu kojih de došlo do mandata pomenutih vijećnika./Š.G./

Vaš komentar na članak: