Na prošloj, 19.redovnoj sjednici Općinskog vijeća Živinice, održanoj 4.decembra, doneseno je niz zaključaka, od kojih i onaj da se Budžet općine Živinice za narednu kalendarsku godinu svede u realne okvire i da ne prelazi 12 miliona KM. Podsjećamo da je prijedlogom Nacrta Budžeta bio planiran iznos od 13.650.000,00 KM.

Od tih ukupno raspoloživih sredstava prihodi i primici su iznosili 12.860.000,00 KM, a razlika od 780.000,00 KM se odnosi na početno stanje za 2015.godinu neutrošenih novčanih sredstava iz 2014.godine, kaže nam Derviša Karalić, šef službe za finansije i budžet općine Živinice.

Općina Živinice je poduzela sve aktivnosti nakon usvajanja Nacrta Budžeta za 2015.godinu, tako da je načelnik općine mr.Hasan Muratović formirao Stručni tim za organizovanje javnih rasprava. Stručni tim je uradio Akcioni plan kojim je data dinamika sprovođenja javnih rasprava po osnovu 4 slijedeće grupacije:

1. Javna rasprava sa javnim ustanovama i javnim preduzećima,

2. Javna rasprava sa nevladinim organizacijama i ostalim organizacijama i udruženjima građana, i sa udruženjima i organizacijama iz domena boračke populacije,

3. Javna rasprava sa predsjednicima savjeta mjesnih zajednica i građevinskih odbora u MZ i

4. Javna rasprava sa građanima općine Živinice i predsjednicima klubova OV.

Korisni prijedlozi sa javih rasprava

Juče je održana i posljednja javna rasprava, a Derviša Karalić ocjenjuje da su sve rasprave dobro organizovane, posjećene i da je bilo korisnih prijedloga:

“Nakon provedenih javnih rasprava Stručni tim će uraditi potpuni Izvještaj i dostaviti ga općinskom načelniku na dalje postupanje i uvrštavanje u Prijedlog Budžeta za 2015.godinu. Vođene su žustre rasprave na sve četiri grupacije i učestvovao je veći broj zainteresovanih, tako da je na javnoj raspravi od 17.decembra, sa predsjednicima mjesnih zajednica i građevinskih odbora, doneseno više korisnih zaključaka i na izričit zahtjev prisutnih učesnika u rasrpavi dogovoreno je da te zaključke razmotre klubovi OV.Sinoć su zakazane sjednice klubova, ali nije bilo dovoljnog odziva, jer su bila prisutna svega tri vijećnika”, istakla je Derviša Karalić-šef službe za finansije i budžet općine Živinice.

Narednih dana će se kompletirati i objediniti svi zaključci sa javnih rasprava pa će prijedlog Budžeta za 2015.godinu biti dostavljen na usvajanje Općinskom vijeću Živinice tokom tekuće godine!/Š.Gadžo/

Vaš komentar na članak: