Druga OŠ: Realizacija projekta “Dječija atletika”Kade Delić

Naša proslavljena atletičarka Kada Delić pokrenula je projekat pod nazivom “Dječija atletika u Tuzlanskom kantonu”. Tim povodom atletičari AK Sloboda Tehnograd i direktorica Kada Delić posjetili su Drugu OŠ Živinice i odžali čas sa učenicima ove škole.

Kada Delić je nakon održanog časa rekla da se implementacijom projekta doprinosi procesu formiranja kompletne fizičke i psihičke vaspitno obrazovne ličnosti, razvoju i očuvanju fizičkog i mentalnog zdravlja, humanizaciji savremenog načina života i rada, stvaranju navika za organizovanje i korisno korištenje slobodnog vremena.

Druga OŠ tokom svog postojanja imla je nekoliko istaknutih atletičara, čak i državnih reprezentativaca, o čemu je direktorica škole Besima Jagodić rekla:

“Pomenuću samo Rahimu Zukić koja je osvajač brojnih medalja na domaćim i stranim prvenstvima i malo je nedostajalo da ispuni olimpijsku normu. Međutim, sve su to bili pojedinačni slučajevi, ali ovoga puta Kada Delić je prepoznala talente i obećala je češće navraćati u našu školu kako bi odabrala istinski potencijal mladih za pojedine atletske discipline, koje bi uključila u redove Slobode.Sigurno je da imamo talente i da će to naša Kada uspješno iskoristiti na zadovoljstvo svih nas”.

Na slici:Bivša šampionka Rahima Zukić