KBS Šotokan: Novi nosioci najvećih majstorskih zvanja

Proteklog vikenda članovi Karate kluba Šotokan Živinice bili su učesnici zimskog karate seminara u organizaciji Karate saveza Federacije BiH, koji je održan u Sarajevu.Na ovom seminaru učešće su uzeli svi klubovi iz Bosne i Hercegovine, sa prijavljenih 350 učesnika  po raznim osnovama, kao:
-trenersko licenciranje,
-ispitivači za karate zvanja i
-polaganje za majstorska zvanja

Ispred KK ŠOTOKAN na seminaru su su učestvovali Ahmo Bojić, Ćasurović Emrah, Bešić Emina, Pašić Belma, Bulić Hanifa, Kalajevac Merisa, Bulić Ahmet, Bošnjaković Adelisa, Bošnjaković Amila i Đogić Hasan.

Za crni pojas 2.Dan polaganja su bila pred komisijom eminentnih stručnjaka i nosioca najvećih majstorskih zvanja u BiH:
– predsjednik komisije  Mirsad Fejzic 9.Dan, predsjednik Karate saveza BiH,
-1.član komisije Mujo Gec 8.Dan i
-2.član komisije Denis Muhović 6.Dan -selektor seniorske reprezentacije BiH.

Polagali su Ćasurović Emrah, Bulić Hanifa, Bulić Ahmet i Đogić Hasan, koji su uspješno  položili i bili pohvaljeni za izuzetno demonstriranje karate tehnika predviđene za taj pojas, te pokazanu snagu i borbenost. Sam izlazak pred takvu komisiju je veliki uspjeh, a još kad ih takvi stručnjaci pohvale i daju najveće ocjene  samo je još jedna potvrda za dobar i kvalitetan rad Karate kluba Šotokan.

Za crni pojas 1.Dan polagalo se pred komisijom u sastavu:
-Selman Fikret 8.Dan-predsjednik,
-1.član Nedžib Đozo 8.dan i
– 2.član  Enes Krajišnik 6.dan.
Iz KK Šotokan polaganju su pristupili  Bešić Emina , Pašić Belma i Kalajevac Merisa.

Od svih članova za crni pojas komisija je za najbolje kandidate proglasila Eminu Bešić i Belmu Pašić.Ocijenili su da su kandidati ispred Karate kluba ŠOTOKAN izuzetno pripremljeni, da su primjer kako treba da izgleda svaki kandidat koji odluči da polaže za crni pojas.

Pored polaganja za crni pojas mi smo imali i članove koji su polagali za trenersku i ispitivačku licencu.
Za trenersku i ispitivačku licencu položili su:
-Amila Bošnjaković majstor karatea 1. Dan -trener,
-Adelisa Bošnjaković majstor karatea 1.Dan -trener,
-Hanifa Bulić majstor karatea 2. Dan -trener,
-Hasan Đogić majstor karatea 2.Dan -trener,
-Bulić Ahmet majstor karatea 2.Dan -trener i
-Ćasurović Emreh majstor karatea 2.Dan –trener i ispitivač za učenička zvanja.

Za ispitivača za majstorska i učenička zvanja, kao i za trenersku licencu, uspješno je položio i Ahmo Bojić -majstor karatea 3.DAN.

Sa nama na polaganju za crni pojas 3.Dan bio je i naš kolega iz KK KONJUH. dugogodišnji član reprezentacije BiH, trener sa izuzetnim rezultatima gosp. Zinet Goletić, koji je takođe pokazao mlađim naraštajima zašto je bio reprezentativac i kako treba da rade da bi postali majstori sa najvećim zvanjima.

Karate klub ŠOTOKAN je za 12 godina svog postojanja uspješno pripemio 23 kandidata koji su postali nosioci crnog pojasa. Taj impozantan broj je pokazatelj kvalitetnog i sistematskog rada sa mladim, koji su najbolji pokazatelj da se u Živinicama- gradu kvalitetnih i uspješnih karatista, radi na visokom nivou  i da i dalje imamo vrhunske trenere.Pred nama je nova takmičarska sezona i nadamo se da ćemo i u ovoj godini ponoviti rezultate iz prošle godine./Press KK Šotokan/