U okviru aktivnosti na afirmaciji Osmanove pećine i stvaranja povoljnih uslova da se posjeti, juče su na teren izašli članovi Planinarskog drušva  Drenik Živinice, predvođeni predsjednikom Seadom Muratovićem i potpredsjednikom Husom Alimanovićem. Oni su sa članovima ekološlog udruženja “Lilium” Svojat  uradili markiranje glavne planinske staze (Knaflečevom markacijom) na putu ka Osmanovoj pećini.

Obilježena dionica u dužini oko 3,5 km, gdje su članovi PD” Drenik” Živinice uz stručnu asistenciju i pomoć članovima Liliuma podarili još jednu novu šetačku stazu za ljubitelje ugodnih šetnji u čistoj prirodi. Markacija je urađena profesionalno, postavljeni su znaci s bijelim tačkama u sredini, okružene crvenom bojom okolo na vidnim mjestima.
marka

Ovom prilikom molimo neodgovorne pojedince da ne skrnave oznake, jer su one namijenjene za osobe koje žele da šetaju i da se mogu snaći u prostoru. Težina novo obilježene planinske staza, prema riječima stručnjaka, a shodno svojoj kategoriji, pripada laganoj planinskoj stazi koja se može preporučiti kako planinarima tako i rekreativcima. Nadamo se da će uskoro već prve organizovane grupe planinara i rekreativaca da se upute i pohoditi novoj planinskoj stazi iz Svojata koja vodi ka Osmanovoj pećini, koja kao sklop čiste prirode nudi Vam čitav niz doživljaja i vrijednosti u ekološkom, naučnom, estetskom i edukativnom smislu.

Osmanova pećina nalazi se na obroncima planine Javornik, na brdu Jasičak u srcu kamenjara, gdje su svi dobronamjerni dobro došli. Juče su posebno bili aktivni članovi iz ekološkog društva Lilium Nermin Selimović i Samir Halilović, koji su podarili ljubiteljma planinaraenja prvu planinsku stazu na ovom kraju.

Uskoro će članovi Ekološkog udruženja Lilium pristupiti markiranju novih planinskih staza na prostoru koji vodi ka novootkrivenoj pećini, a posebno nam je drago da su predstavnici PD Drenik Živinice se pohvalno izrazili za aktivnosti koje se provode oko afirmacije Osmanove pećine i ponudili su svaku pomoć u narednom periodu!/Dr.Sead Noćajević/

Vaš komentar na članak: