OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mada na području opštine Živinice ima registrovanmo oko 30 sportskih klubova, a svakako, najviše je nogometnih, odavno se ne vrši proglašenje najboljih sportista godine. Svi sportisti su se nekada radovali manifestacijama kada se biraju najbolji, ali to već godinaama izostaje.Ali, ovoga puta ponovo cemo dobiti najboje sportiste i sportske kolektive.

Organizacioni odbor za izbor sportiste godine općine Živinice, koji broji 9 članova,  uputio je Javni poziv za izbor sportiste, sportistkinje, sportiste invalida, sportskog trenera, sportske ekipe i najperspektivnijih sportista Općine Živinice za 2016. godinu. Poziv je upućen na osnovu Odluke odbora za izbor sportiste godine Općine Živinice, komisija za izbor sportiste godine na čelu sa općinskim Načelnikom.

Priznanje najuspješnijih sportista godine dodjeljuje se u slijedećim kategorijama:

– najuspješniji sportista općine Živinice,
– najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
– najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
– najuspješnija juniorka,
– najuspješniji junior,
– najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
– najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji,
– najuspješnija kadetkinja,
– najuspješniji kadet,
– najuspješnija pionirka,
– najuspješniji pionir,
– najuspješniji trener,
– najuspješniji sportski radnik.

Priznanje najuspješnijih sportista godine u kategoriji osoba sa invaliditetom se dodjeljuje u slijedećim kategorijama:

– najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
– najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
– najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
– najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji.
– najuspješniji trener,
– najuspješniji sportski radnik ,
– posebno nadareni sportista ,

Priznanja Odbora:

– za ostvarene sportske rezultate u loptačkim sportovima,
– za ostvarene sportske rezultate u borilačkim sportovima,
– za ostvarene sportske rezultate u bazičnim sportovima,
– za ostvarene sportske rezultate u ostalim sportovima.

Priznanja za ostvarene sportske rezultate u školskom sportu:

– najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkurenciji – školski sport (osnovne škole),
– najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji – školski sport (osnovne škole),
– najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkuernciji – školski sport (srednje škole),
– najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji – školski sport (srednje škole).

Posebna priznanja dodjeljuju se kao:

– priznanje Odbora za sportiste koji su prvaci Bosne i Hercegovine u svojim kategorijama (pojedinačna konkurencija), te sportisti koji su nastupili za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u loptačkim sportovima .
– fair-play pojedinačno (sportista, trener)
– fair-play ekipno,
– specijalna nagrada.

U svojim prijedlozima, potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju te svaki prijedlog posebno obrazložiti, sa podacima o kandidatu, a prema Pravilniku za izbor sportiste godine Općine Živinice (Pravilnik je dostupan na web adresi Općine Živinice, Gradskoj Dvorani Živinice te portalu Živinice.ba)

Odluka o izboru »Sportista općine Živince za 2016. godinu« saopćit će se javno na svečanosti koja će se organizovati 4. Februara u Gradskoj dvorani Živinice.

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu teče od dana objavljivanja u medijima te na oglasnoj ploči i web stranici Općine Živinice (www.opcinazivinice.ba), odnosno zaključno sa 27.01.2017.godine do 15:00 sati.

ORGANIZACIONI ODBOR ZA IZBOR SPORTISTE GODINE OPĆINE ŽIVINICE

Na osnovu odluke inicijativnog odbora za izbor sportiste godine općine Živinice ,komisija za kriterije 17.01.2017.godine donosi,

P R A V I L N I K
za izbor sportiste godine

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom odbor za izbor sportiste godine (u daljem tekstu odbor) utvrđuje uvjete za izbor i način predlaganja kandidata za najuspješnijeg sportistu, sportsku ekipu i stručnog radnika godine, kriterije za ocjenu rezultata, sastav i rad „Komisije za izbor najuspješnijih sportista, sportskih ekipa i stručnih radnika“ (u daljem tekstu – Komisija), posebna priznanja i druga pitanja koja su od značaja za izbor.

Član 2.

(1)Priznanje najuspješnijih sportista godine dodjeljuje se u slijedećim kategorijama:

– najuspješniji sportista općine Živinice,
– najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
– najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
– najuspješnija juniorka,
– najuspješniji junior,
– najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
– najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji,
– najuspješnija kadetkinja,
– najuspješniji kadet,
– najuspješnija pionirka,
– najuspješniji pionir,
– najuspješniji trener,
– najuspješniji sportski radnik.
(2)Priznanje najuspješnijih sportista godine u kategoriji osoba sa invaliditetom se dodjeljuje u slijedećim kategorijama:
– najuspješniji sportista u ženskoj konkurenciji,
– najuspješniji sportista u muškoj konkurenciji,
– najuspješnija sportska ekipa u ženskoj konkurenciji,
– najuspješnija sportska ekipa u muškoj konkurenciji.
– najuspješniji trener,
– najuspješniji sportski radnik ,
– posebno nadareni sportista ,

(3) Priznanja Odbora:
– za ostvarene sportske rezultate u loptačkim sportovima,
– za ostvarene sportske rezultate u borilačkim sportovima,
– za ostvarene sportske rezultate u bazičnim sportovima,
– za ostvarene sportske rezultate u ostalim sportovima.

(4)Priznanja za ostvarene sportske rezultate u školskom sportu:
– najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkurenciji – školski sport (osnovne škole),
– najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji – školski sport (osnovne škole),
– najuspješniji sportista – učenik u ženskoj konkuernciji – školski sport (srednje škole),
– najuspješniji sportista – učenik u muškoj konkurenciji – školski sport (srednje škole).

(5)Posebna priznanja dodjeljuju se kao:

– priznanje Odbora za sportiste koji su prvaci Bosne i Hercegovine u svojim kategorijama (pojedinačna konkurencija), te sportisti koji su nastupili za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u loptačkim sportovima .
– fair-play pojedinačno (sportista, trener)
– fair-play ekipno,
– specijalna nagrada.

Član 3.

Izbor sportiste godine je javan.

Član 4.

Izbor sportiste godine je sportska manifestacija na kojoj se javno saopštavaju rezultati koji su tokom godine postignuti u okviru nacionalnih, međunarodnih, evropskih i svjetskih takmičenja i ima cilj da afirmiše najviše vrijednosti sporta, tjelesne kulture, fair playa, sportski duh i kolektivizam i da istovremeno potiče razvoj sporta i svih njegovih vrijednosti do najvišeg nivoa, a posebno u odgoju mlade populacije u korisne članove naše zajednice.

II KRITERIJI ZA IZBOR SPORTISTE GODINE

Član 5.

Za izbor sportiste godine može se kandidovati (predložiti) sportista koji je učestvovao u takmičenjima koja su organizovana u okviru državnog prvenstva ili državnog kupa, evropskim ili svjetskim takmičenjima, olimpijskim igrama ili drugim takmičenjima čiji je rezultat vrednovan (član 16.):
– osvojenim plasmanom
– postavljenim nacionalnim, evropskim ili svjetskim rekordom
– plasmanom u završna takmičenja evropskog ili svjetskog nivoa
– postizanjem olimpijske norme
– osvajanjem državnog prvenstva ili kup-a BiH

Član 6.

Na osnovu kriterija iz člana 16. ovog Pravilnika, kandidata za dodjelu priznanja sportista godine predlažu klubovi , koji mogu predložiti samo jednog kandidata po svim kategorijama.
Ekipama i pojedincima koji su ostvarili pravo nastupa na evropskim i svjetskim prvenstvima putem kvalifikacija rezultati se uzimaju u vrednovanje za izbor najuspješnije ekipe i pojedinca.
Vrednovanje rezultata u kvalifikacijama vrši se samo nakon završenih kvalifikacija i ukoliko je ekipa ušla u završni dio takmičenja, a primjenjuje se član 16. stav 3.
Prijedlog za kandidata klub obrazlaže sa rezultatima koje je sportista ili ekipa postigla u tekućoj kalendarskoj godini (01.01. – 31.12.), a ista treba da sadrži službeni dokaz o ostvarenom plasmanu kandidata (bilten sa takmičenja, žrijebna lista , kopija zapisnika sa predmetnog natjecanja).

Član 7.

Nadležno tijelo (Komisija) koje imenuje Odbor za izbor sportiste godine vrednuje samo jedan rezultat, a ukoliko dva ili više takmičara ima isti broj bodova, bolji je onaj sportista koji ima medalju, odnosno onaj koji je bolje plasiran.
U slučaju istog broja bodova i istog plasmana prednost ima rezultat ostvaren u pojedinačnoj konkurenciji u odnosu na ekipni rezultat, zatim prednost ima sport koji se nalazi na programu Olimpijskih igara, a nakon toga prednost ima ekipa ili pojedinac koji su prošli kvalifikacije.

Ukoliko je prvi rezultat jednak po svim gore navedenim kriterijima uzima se u obzir drugi najbolji rezultat, a ako nema drugog rezultata, ili je drugi rezultat jednak, prvi rezultat utvrđuje se na osnovu boljeg rezultata koji je osvojila nacionalna selekcija (reprezentacija) ukoliko je nastupala.
U slučaju da se ne može na osnovu kriterija iz ovog člana ocjeniti najbolji rezultat, onda za najuspješnijeg sportistu se proglašavaju oba kandidata koji dijele nagradu.
Kao seniorski rezulatat se priznaje i rezultat koji je sportista postigao u konkurenciji U-21 i U-23.
Komisija koje imenuje Odbor za izbor sportiste razmatra samo zahtjeve koji su stigli do termina koji odbor donese svojom odlukom, sve naknadne prijedloge Komisija ne razmatra.

Član 8.

Juniorski rezultati vrednuju se na isti način kao i seniorski, s tim što će biti posebno proglašen najbolji junior – juniorka.
Rezultati koje su ostvarili juniori i juniorke , a kandidovani su za najuspješnije sportiste i sportske ekipe u seniorskoj konkurenciji, boduju se tako što su bodovi iz postojuće tabele množe koeficijentom 0,7, odnosno umanjuju se za 30 %.
Rezultati postignuti na YOG i EYOF također se množe koeficijentom 0,7, ukoliko se sportisti koji su ostvarili određen rezultat na ovim natjecanjima kandidiraju za sportistu godine.

Član 9.

Za sportistu godine se mogu kandidovati sportisti i sportske ekipe (član 2.) čije su međunarodne federacije uvrštene u Nomenklaturu sportskih grana i grana sporta u Bosni i Hercegovini.
Za sportistu godine, ne može se kandidovati sportista koji nastupa u takmičenjima profesionalnih federacija.
Za sportistu godine, ne može se kandidovati sportista koji je u tekućoj kalendarskoj godini (01.01. – 31.12.), bio pozitivan na antidoping testu, te je isti suspendiran od strane Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine, matičnog državnog Saveza jednog sporta (Strukovnog saveza) ili matične međunarodne sportske federacije.

Član 10.

Kandidat za sportistu godine čiji sport nema jedinstvenu međunarodnu federaciju, a isti je priznat od strane International sports federations „Sport Accord“ , ima niži rejting od kandidata čiji je sport član jedinstvene međunarodne federacije, odnosno broj bodova u tom slučaju se umanjuje za
20 %.
Kandidatima klubova koji nisu na programu Olimpijskih igara, te nisu članovi International sports federations „Sport Accord“, broj bodova za plasman se umanjuje za 50 %.

Član 11.

Komisija proglašava najuspješnijeg trenera na osnovu plasmana i rezultata sportiste ili ekipe koju je trenirao kontinuirano najmanje godinu dana. Treneru pripadaju bodovi njegovog najuspješnijeg sportiste/ekipe.

Član 12.

Najuspješnijim sportskim radnikom proglašava se osoba koja je tokom kalendarske godine svojim izuzetnim stručnim angažmanom učestvovalo u ostvarenju visokih sportskih rezultata.

Član 13.

Izbor najuspješnijih sportista za osobe sa invaliditetom u muškoj i ženskoj konkurenciji, najuspješnije ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji,najboljeg trenera, najboljeg sportskog radnika te posebno nadarenog sportiste, vrši Savez za sport i rekraciju ratnih vojnih invalida i invalidnih lica općine Živinice.(još provjeriti tačan naziv jer se nešto mjenjalo u njihovom nazivu).

Član 14.

Priznanja za ostvarene sportske rezultate u loptačkim, borilačkim, bazičnim i ostalim sportovima se dodjeljuju pojedincima i ekipama koje su ostvarili značajan sportski rezultat u skladu sa članom 16. ovog Pravilnika, a isti ne ulaze u konkurenciju za najuspješnijeg sportistu godine i sportsku ekipu godine.

Član 15.

Izbor najuspješnijih sportista u školskom sportu, vrši Društvo pedagoga tjelesnog odgoja osnovnih škola i srednjih škola općine Živinice.

3. KRITERIJI ZA OCJENU REZULTATA

Član 16.

Za ocjenu plasmana u izboru sportiste godine primjenjuju se slijedeći kriteriji:

Oznake A – K u tabelama znače:

A – Olimpijske igre – OI, YOG
B – Svjetsko prvenstvo – SP,
C – Evropsko prvenstvo – EP, EYOF
D – Mediteranske igre – MI, Uneverzijada – UN
E – Svjetski kup – SK
F – Svjetsko studensko prvenstvo – SSP,
G – Evropski kup – EK,
H – Balkansko prvenstvo – BP, Igre Jugoistočne Evrope – IJE
I – Međunarodna takmičenja – MT
J – Prvenstvo BiH (pojedinačno i ekipno) – P. BiH,
K- Kup BIH (pojedinačno i ekipno) – K.BIH
L- Kantonalna takmičenja – KT
A B C D E F G H I J K L

  A B C D E F G H I J K L
OI/

YOG

SP EP/EYOF MI/UN SK SSP EK BP/IJE MT P.BIH K.BIH KT
1 600 550 500 450 400 350 300 250 200 175 150 70
2 550 500 450 400 350 300 250 200 175 150 125 60
3 500 450 400 350 300 250 200 175 150 125 50
4 450 400 350 300 250 200 175
5 400 350 300 250 200 175
6 375 325 275 225 175
7 350 300 250 220
8 325 275 225 175
9 300 250 200
10 275 225 175
11 250 200
12 225 175
13 220
14 175
15 150
16 125

Postavljeni nacionalni rekord boduje se kao drugoplasirani kolone H, evropski rekord se boduje kao drugoplasirani kolone C, a svjetski rekord se boduje kao drugoplasirani kolone B.
Plasman u evropska završna takmičenja boduje se kao prvoplasirani u koloni H, a plasman u završnici svjetskih prvenstava boduje se kao prvoplasirani kolone G.

Pojedinci i ekipe koje su postigli olimpijsku normu bodovat će se kao drugoplasirani kolone H.
Osvajanjem duple krune u toku sezone (Državno prvenstvo i kup BiH) bodovat će se kao drugoplasirani kolone I.
Ukoliko kandidat iz loptačkih sportova nastupa za reprezentaciju u službenim takmičenjima boduje mu se kao prvoplasirani kolone J, a ako stekne status potencijalnog reprezentivca boduje mu se kao drugoplasirani kolone K.
Sportisti koji su članovi reprezentacije BIH na zvaničnim prvenstvima, a isti ne ubilježe zvanični nastup, bodovat će se kao drugoplasirani kolone K.

Član 17.

Rezultat ostvaren na Svjetskim prvenstvima, Evropskim prvenstvima, EYOF, svjetskim kupovima, Mediteranskim igrama, Univerzitetskom prvenstvu, Svjetskom studentskom prvenstvu, Evropskim kupovima se priznaje ako je u konkurenciji pojedinačno ili ekipno učestvovalo minimalno 8 učesnika iz 8 država.
Rezultat ostvaren na Balkanskom prvenstvu, Igrama Jugoistočne Evrope i Međunarodnim takmičenjima se priznaje ako je u konkurenciji pojedinačno ili ekipno učestvovalo minimalno 6 učesnika iz 6 država.
Rezultat ostvaren na Prvenstvima BiH i KUP takmičenju BiH se priznaje ako je u konkurenciji bilo najmanje 4 takmičara, te su isti imali minimalno dvije borbe/meča.
Klubovi koji su nominirani za najuspješnije sportske ekipe općine Živinice u muškoj i ženskoj konkurenciji, moraju imati najmanje tri stepena takmičenja.

IV KOMISIJA ZA IZBOR SPORTISTE I SPORTSKE EKIPE

Član 18.

Odbor za izbor sportiste godine općine Živinice ujedno čini komisiju za izbor sportiste godine,i sastoji se od 9 članova.
Rad Komisije u istom sastavu je ograničen na samo jedan izbor najuspješnijih sportista.
Izvještaj Komisije nije dozvoljeno objavljivati prije javnog saopštenja. Komisija će predložiti po pet sportista u pojedinačnoj konkurenciji i po tri sportske ekipe za najuži izbor za proglašenje.

Član 19.

Komisija dostavlja izvještaj o radu i prijedlog o izboru najuspješnijih sportista godine odboru za izbor sportiste godine na odlučivanje, najkasnije tri dana prije zvaničnog proglašenja sportiste godine.
Odluka o sportisti godine saopštava se javno na prigodnoj svečenosti koju organizuje Odbor za izbor sportiste godine.

V POSEBNA PRIZNANJA

Član 20.

Odbor za izbor sportiste godine općine Živinice ustanovljava posebno sportsko priznanje „Priznanje Odbora za izbor sportiste godine općine Živinice“. Priznanje se dodjeljuje na osnovu prijedloga članica, a kandidati su sportisti/sportistkinje koji su prvaci Bosne i Hercegovine u svojim kategorijama (pojedinačna konkurencija), te za sportiste koji su nastupili za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u loptačkim sportovima (pioniri,kadeti, juniori i seniori).

Član 21.

Odbor za izbor sportiste godine može dodijeliti i specijalne nagrade pojedincima i ekipama radi ostvarenih značajnih sportskih rezultata, koji nisu određeni kriterijima iz člana 2. i 16. ovog Pravilnika.
Odluka Odbora za izbor sportiste godine saopštava se na prigodnoj svečenosti prilikom izbora sportiste godine.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 22.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Komisija za kriterije za izbor sportiste godine općine Živinice: Vahid Dedić, Mirnes vejzović i Salem Zenunović.

Na slici: Sa posljednjeg proglaešnja najbojih sportista Živinica 2011.godine

Vaš komentar na članak: