Sinoć je u BKC održana Izvještajno izborna Skupština Ženskog rukometnog kluba Živinice, kojom je predsjedavala predsjednica Adela Andrić. Na Skupštini je podnešen Izvještaj o radu, finsisjki rezultati u poslejdnje 4 godine, a izabrano je i novo rukovodstvo.

Izvještaj o radu podnio je predsjednik Upravnog odbora Hamzalija Bajrić, koj je govorio o teškoćama i uspjesima kluba:

“Imali smo više problema, među kjima rad Upravnog odbora u krnjem sastavu, nedostatak potrbne finasijske podrške i zbog toga odlazak istaknutijih rukometašica, te na kraju i ispadanje iz Premijer lige BiH. Sve je manje donatora, a i nedostaju sredstva iz budžetskog način finansiranja općine Živinie i Tuzlanskog kantona, tako da smo sada na pukom preživljavanju.Upravi je bilo važno da naš grad ima jedan ovakav rukometni klub za žene i učinili smo mnogo napora da ga održimo, kako bi mladima dali priliku da ispolje svoje talente. Oslonili smo se na vlastite snege i više u našim redovima nemamo rukometašica iz drugih gradova. Osim prve ekipe koja se takmiči u Prvoj ligi FBiH, imamo i omlaisnku ekipu koja je u posljednje dvije godine prvak Tuzlanskog kantona, a mnoge od njih igraju i za prvi sastav”, rekao je Bajrić.

Finansisjki izvještaj za posljednje četiri godine podnio je Šerih Avdaković, koji je istakao svu problematiku u posljednje vrijeme. Za 2011.godinu ŽRK Živinice je raspolagao sa budžetom od oko 44 hiljade maraka, da bi do kraja novembra ove godine ŽRK Živinice raspolagao sa tek oko 18 hiljada KM, što znatno otežava organizaciju rada kluba.I pored teškoće ŽRK Živinice nije nikada za ove četiri godine bio u minusu, tako da se uklapalo u raspoloživa sredstva. Za veliki doprinos u radu ŽRK Živinice tokom dugog niza godina Šerih Avdaković proglašen je za počasnog člana ovog kluba.

Nakon obavljenih rasprava usvojena su oba izvještaja pa se prešlo na izbor novog rukovodstva. Tako je za predsjednika Skupšrtine ŽRK Živinice izabran poznati sportski radnik Ruvejd Razić, zamjenik je Dubravka Tadić. Za redsjednika Upravnog odbora izabran je prosvjetni radnik Mirzo Zukanović, a u Upravni odbor još su izabrani Adela Andrić, Anto Tadić, Husnija Mjadančić i Eldin Brčaninović./Š.G./

 

Vaš komentar na članak: