BIWI Indeks 2018: Uticaj žena na privredu

Povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, Bisnode je pripremio kratku analizu– BIWI Index 2018 (Bisnode Index of Women Influence), kojomprovjeravamo kakav je utjecaj žena na privredu u pojedinim zemljama. Analiza obuhvata 11 zemalja u kojima je prisutna kompanija Bisnode: Austriju, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Srbiju, Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Norvešku i Sloveniju.

BIWI indeks mjeri utjecaj žena prema četiri parametra:
– udio poduzeća u vlasništvu žena u odnosu na ukupni broj poduzeća,
– udio broja zaposlenih u poduzećima u vlasništvu žena u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
– udio prihoda tih poduzeća u odnosu na ukupni prihod,
– udio dobiti u odnosu na ukupnu dobit u privredi.

Osnova za izračunavanje BIWI indeksa je udio broja poduzeća u ženskom vlasništvu u odnosu na ukupni broj poduzeća. Ta se osnova zatim množi obimom poslovanja ženskih poduzeća, koja se mjeri brojem zaposlenika, prihodima i ostvarenom neto dobiti.

Najveći uticaj imaju Slovenke

Da bi se uporedio uticaj žena usvakoj od zemalja uključenih u ovu analizu, za polazište BIWI indeksa odredili smo vrijednost 100, kao prosjek zemalja uključenih u analizu. Zemlje u kojima BIWI indeks iznosi više od 100 odlikuje veći uticaj žena na domaću privredu, dok zemlje s vrijednošću indeksa manjom od 100 bilježe niži utjecaj žena na domaću privredu.

S obzirom na analizirane podatke, najveći uticaj na domaćuprivredu imaju Slovenke (BIWI indeks 127,6), zatim Mađarice (BIWI indeks 124), Austrijanke (BIWI indeks 106,6) i Njemice (BIWI indeks 106). Ostale zemlje imaju BIWI indeks manji od 100, pri čemu najmanji uticaj na privredu imaju Čehinje (BIWI indeks 71,9).

Mađarska najviše ženskih poduzeća, Slovenke najveća dobit

Također smo provjerili kako se zemlje rangiraju po pojedinačnim parametrima koje smo koristili za mjerenje uticaja žena. U udjelu poduzeća koja su u vlasništvu žena i udjelu zaposlenih u poduzećima sa ženskim vlasništvom, na prvom je mjestu Mađarska. U odnosu na cjelokupnuprivredu, najviše prihoda i dobiti ostvaruju poduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji.
Ženska poduzeća s obzirom na muška poduzeća
Na kraju smo pripremili i uporedbu poduzeća sa ženskim i muškim vlasništvom s obzirom na broj zaposlenih, prihod i dobit.
Poduzeća u ženskom vlasništvu u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj imaju prosječno više zaposlenih nego poduzeća u muškom vlasništvu. U Njemačkoj je zaposlenost u poduzećima ženskog vlasništva 21% iznad prosjeka privrede. U drugim je zemljama omjer između udjela zaposlenih u ženskim poduzećima i udjela ženskih poduzeća manji od 1, na osnovu čega možemo zaključiti da poduzeća sa ženskim vlasništvom zapošljavaju manje ljudi od onih u vlasništvu muškaraca.

U Austriji poduzeća sa ženskim vlasništvom prosječno ostvaruju 13% više prihoda u odnosu na prosjek privrede. U drugim zemljama, osim u Sloveniji, ženska poduzeća prosječno ostvaruju niže prihode od poduzeća u vlasništvu muškaraca.

U pogledu dobiti,najbolje se pokazuju poduzeća sa ženskim vlasništvom u Sloveniji, jer je njihova dobit u prosjeku veća od dobiti poduzeća s muškim vlasništvom i 9% veća od prosjeka slovenskeprivrede. Prema našim podacima, u drugim je zemljama dobit poduzeća sa ženskim vlasništvom niža.

Bisnode BH pripada grupaciji Bisnode, vodećem evropskom ponuđaču poslovnih informacija i analitičkih rješenja, sa sjedištem u Švedskoj, kojazapošljava 2400 ljudi u 18 zemalja. Pomaže kompanijama u pronalasku novih klijenata te procesu stvaranja i upravljanja odnosa s postojećima, a koncept tzv. pametnih podataka – Smart Data omogućava klijentima donošenje mudrih odluka. Bisnode je najveći partner kompanije Dun&Bradstreet te svojim klijentima omogućavamo informacije o više od 250 miliona kompanija iz 220 zemalja svijeta./D.Marković/