CEE: Počeo projekat saradnje između škola FBiH i RS u slivu Spreče

Centar za ekologiju i energiju je od 1. jula 2017. godine počeo sa implementacijom osamnaestomjesečnog projekta “Dobre vodne komšije II“,koji finsijski podržava Robert Bosch Stiftung GmbH iz Njemačke.

Cilj projekta je da se zajedničkim radom na zaštiti i poboljšanju kvaliteta vode rijeke Spreče uspostavi saradnja između učenika, njihovih roditelja, zaposlenika škola i predstavnika općina koje se nalaze u slivu rijeke Spreče, a pripadaju različitim entitetima (Federacija BiH i Republika Srpska).

Projekat će se realizirati sa 8 osnovnih škola u 6 općina:Osmaci, Kalesija, Petrovo, Doboj Istok, Gračanica i Doboj. U okviru projekta će biti organizirani: edukacija, istraživački rad, izložba fotografijana teme prirodna bogatstva, ljepote i ekološki problemi rijeke Spreče, uređenje korita rijeke Spreče, kamp za najaktivnije učenike i nastavnike,kao i priprema i implementacija 8 pilot projekata.

Pored škola, Centar za ekologiju i energiju će raditi i sa lokalnim zajednicama. Definiraće se, urediti i obilježiti prvi dio Staze dobrih vodnih komšija, te pripremiti odgovarajući promotivni materijal. Staza će obuhvatiti važne prirodne, historijske i kulturne potencijale iz oba entiteta.

U okviru projekta će biti definiran i Dan rijeke Spreče čije obilježavanje će organizirati sve škole. Povodom obilježavanja Dana rijeke Spreče će, između ostalog, biti vršeno sađenje biljaka koje na prirodan način potpomažu zaštiti rijeke./Mr.sc. Vanja Rizvić/