OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Omladinske radne akcije su nastale još u toku NOB-a, a naročito su bile popularne nakon završetka Drugog svjetskog rata i imale su za cilj da obnove i izgrade privredu, infrastrukturu, naučne, sportske, kulturne i zabavne objekte u Jugoslaviji. U prvim poslijeratnim Saveznim radnim akcijama milioni omladinaca gradili su auto-puteve, pruge, fabrike, čak i čitave gradove. Najveće Savezne radne akcije dešavale su se u periodu od 1946. do 1952. godine.

Kao dan Omladinskih radnih akcija u SFRJ se obilježavao 1. april, dan kada su 1946. godine počele pripreme za organizovanje izgradnje pruge Brčko-Banovići.

Mladi iz svih krajeva Jugoslavije okupljaju se na izgradnji omladinske pruge Brčko-Banovići (od 1. maja do 7. novembra 1946), a u izgradnji 90 km duge pruge učestvuje 62.268 omladinaca. Sa mitinga u Brčkom, graditelji su uputili pismo maršalu Titu u kome su dali obećanje da će prugu završiti do 29. novembra 1946. godine. Da bi izgradili prugu mladi su iskopali 1.360.000 kubnih metara zemlje i probili tri tunela ukupne dužine oko 600 metara. Pruga se najviše gradila ručno, jer je bilo vrlo malo alata, a o mehanizaciji i da se i ne govori. Od prevoznih sredstava najviše je bilo drvenih kolica. Najteži radni ispiti za mlade graditelje bili su: proboj tunela kroz Majevicu, na Kiseljaku i Orloviku. Prva velika omladinska pruga je bila završena 22 dana prije zadatog roka a na prvom vozu koji je krenuo iz Banovića prema Beogradu bilo je ispisano: „Mi gradimo prugu – pruga gradi nas“.

Na gradnji pruge Brčko-Banovići učestvovali su i mladi graditelji iz Živinica.Zanimljivo je istaći da je graditelje pruge Brčko -Banovići u Živinicama posjetio tadašnji predsjednik FNRJ Josip Broz Tito i to krajem septembra 1946.godine, kada im se obratio sliejdećim riječima:

“”Za omladinu Jugoslavije, njen heroizam i entuzijazam vlada veliki interes u cijelom svijetu. Da je to tako vidi se najbolje iz toga što su na ovu prugu došle ne samo mnogobrojne delegacije nego i radne brigade iz drugih zemalja…”

Pored izgradnje pruge Brčko-Banovići, tokom 1946. godine omladina je radila i na izgradnji Novog Travnika, završavanju radova na izgradnji rudarskog naselja u Banovićima, pripremnim radovima za izgradnju auto-puta Beograd-Zagreb, izgradnji 36 km kolosijeka između Foče i Kopača, i izgradnji 40 km dugog Posavskog kanala koji jr predstavljao prvi melioracioni objekt kojeg su gradili mladi.

Vaš komentar na članak: