U utorak, 23.februara, u Velikoj Sali općine Živinice, održana je javna rasprava na kojoj su učestvovali predstavnici mjesnih zajednica općine Živinice. Radionicu je vodio univerzitetski profesor Dr. Edin Delić. U želji da se ekološki problemi i problemi zaštite okoliša sagledaju i na osnovu toga da se napravi kvalitetan plan za njihovo rješavanje, općina Živinice je pokrenula aktiovnosti na izradi LEAP-a ( Lokalnog ekološkog akcionog plana ), za općinu Živinice, za period od 2016. do 2026. godine.

Šta je LEAP ?
LEAP je plan aktivnosti u oblasti životne sredine na lokalnom nivou. To je dokument koji precizno definiše prioritetne projekte u oblasti zaštite životne sredine i plan aktivnosti za njihovu realizaciju.
Razlozi izrade LEAP-a su:

 Sve napredne lokalne zajednice u Evropi imaju svoj LEAP
 Uz kvalitetan LEAP, lokalna sredina može postići značajan napredak
 LEAP može osigurati racionalnije korištenje financijskih i kadrovskih resursa
 Međunarodna zajednica, u pravilu, radije pomaže one sredine koje imaju jasnu viziju i transparente programe,
 Stvara se osnova za nadogradnju u budućim razvojnim i organizacijskim oblicima djelovanja, koji su u skladu sa EU načelima rada lokalne zajednice
 Otvara se mogućnost lakšeg uključivanja u prekograničnu suradnju sa općinama koje su u neposrednom okruženju

Ciljevi izrade LEAP-a općine Živinice su:

 Identifikacija, procjena i rangiranje problema u oblasti životne sredine na teritoriji općine Živinice, na bazi rizika vezanih za zdravlje, životnu sredinu i ukupan kvalitet života;
 Izrada plan aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji općine Živinice;
 Promocija javne svesti i odgovornosti za zaštitu životne sredine i povećanje javne podrške investicijama u toj oblasti;
 Uključivanje najšire javnosti u proces planiranja i izrade dokumenta;
 Stvaranje odgovarajućih dokumenata u cilju pristupa finansijskim sredstvima namenjenim za zaštitu životne sredine iz državnih i međunarodnih izvora;
 Podržavanje izgradnje kapaciteta i motivacija lokalnog stanovništva da se efikasno i održivo odnose prema problemima iz oblasti životne sredine.

U procesu izrade LEAP-a potrebno je obezbijediti uključivanje stanovnika svih djelova općine, Na ovaj način se na kraju dobiva kvalitetan dokument, koji će imati podršku cjelokupnog stanovništva.
Uključivanje javnosti će se obezbijediti na sljedeće načine:

• Anketiranjem stanovnika svih djelova općine,
• Uključivanjem lokalnih nevladinih organizacija, koje dobro poznaju stanje u lokalnoj zajednici,
• Organizovanjem Javnih rasprava sa predstavnicima mjesnih zajednica, Javnih ustanova, preduzeća, firmi..

Angažovanjem stručnih ljudi sa Univerziteta u Tuzli, dokument će dobiti dodatni kvalitet.

LEAP će dati značajan doprinos da općina Živinice postigne stabilnu ravnotežu privrednog razvoja, visokog društvenog standarda i zdrave čiste životne sredine.

Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete

Nosilac aktivnosti na izradi LEAP-a općine Živinice, za period od 2016. do 2026., je EKOLOŠKO UDRUŽENJE „JEZERO“. Ova nevladina organizacija je registrovana u septembru 2004.godine, u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

U proteklih 11 godina EKOLOŠKO UDRUŽENJE „JEZERO“ je realizovalo više od 50 projekata od lokalnog do međunarodnog nivoa.

Svoje primejdbe i sugestije šaljite ma mail: leapzivinice2016@gmail.com.,
ili u pisanoj formi preko predjsednika mjesnih zajednica u kojim živite.
Vašim aktivnim učešćem i saradnjom u procesu izrade LEAP-a, dajete značajan doprinos rešavanju zajedničkih problema, koji su stvarani decenijama./ Amir Tursunović-predsjednik EU Jezero/

Vaš komentar na članak: