Inicijative: Može li Krivača dobiti status zaštićenog područja?

Naše područje obiluje riječnim vodotocima, bilo više ili manje bogatih vodom.Osim Spreče, Oskove i Gostelje tu je još nekoliko potočića,a među njima je i rječica Krivača.

Što rijeka Krivača ne bi imala status zaštićenog područja?-procijenite i sami.Ispod obronaka planine Javornik, sa svojim pritokama, ponikla je vijekovima planinska rječica koja odolijava svim stresovima ljudske nemari i koja će pobijediti sve one koji je narušavaju.

Tok rijeke Krivače od izvorista do ušća u rijeku Spreču hranila je stanovnike koji žive pored nje. I ljeti i zimi mlinovi na rijeci Krivači su mljeli žito. Rijeka Krivača je stanište plemenitih planinskih riba koje su nestale zbog nemara ljudi.Priroda je regenerirala ovo stanište, te ponovo oživjela ovaj riječni planinski ekosistem, vide se indikatori čistoće, riječni rakovi , tulari, mahovine, ali pokoja plemenita riba.

Postoje veliki planovi u iskorištavanju hidropotencijala ove rijeke za navodnavanje poljoprivrednih površina za područije MZ Svojata, Zelenike i dijela G.Lukavice, a vidjećemo kako će se to sve realizovati , a dotle bi trebalo rijeku Krivaču uvesti u projekata očuvanaj nativnih vrijednosti ovog biseta.

Biodiverzitet ovog staništa je poseban. I tu očekujemo u narednom periodu istraživanja koja će dati svoj nalaz.Neka ovo bude javni poziv za status rijeke Krivače kao budućeg zaštićenog područja na području općine Živinice./Dr.Sead Noćajević/