BiH ima nesto više od 3,5 miliona (3.531.159) stanovnika, od toga Federacija BiH ima 2.219.220 stanovnika.

Tuzlanski kanton je najmnogoljudniji u Federaciji BiH, sa 445.028 stanovnika.

Općina Živinice ima 57.765 stanovnika i prosječnu starost stanovništva 36,35 godina. Prosječan broj članova domaćinstva je 3,33 . Broj stanovnika do 35. godine iznosi 27.678. Punoljetnog stanovnistva Živinice imaju 45.162!

Tuzla ima 110.979 stanovnika, općina Gračanica 45.220, Lukavac 44.520, a Kalesija ima 33.053 stanovnika.

Broj stanovnika nekih od mjesnih zajednica općine Živinice: MZ Kovači- 3800 stanovnika, Bašigovci- 2499, Gračanica- 2140, Tupković- 1841, Gornja Lukavica- 1354, Donja Lukavica- 1327, Zelenika- 714,  Svojat 664, Dubrave Donje imaju 2224 stanovnika, Dubrave Gornje 3308, Đurđevik 3184, Kuljan 484, Zukići 838, Kršići 366, Priluk 2260, Suha 2007, Šerići 2818, Višća Donja 1178, Višća Gornja 401, Živinice Gornje 2672, a Živinice grad ima 16.157 stanovnika. /Pripremio Ismet Korajac/

Vaš komentar na članak: