pomoc

Imajući u vidu značaj postojanja LVS-a u Živinicama za potencijalne volontere, javne institucije i organizacije, Crveni križ općine Živinice se odlučio na otvaranje LVS-a u Živinicama, uz pomoć
OKC-a Banja Luka i Međunarodnog centra Olof Palme Švedska. LVS Živinice je otvoren 25. marta tekuće godine.

LVS pruža podršku javnim institucijama i organizacijama da kreiraju i sprovedu kvalitetne lokalne volonterske programe na osnovu identifikovanih potreba lokalne zajednice i potencijalnih korisnika programa.
LVS vršiti regrutaciju volontera i njihovu evidenciju u bazi podataka, obezbjeđivati kvalitetnu pripremu, dodatnu edukaciju, superviziju, monitoring i evaluaciju realizacije programa, kao i zakonitost angažovanja volontera.

Korištenjem usluga LVS-a institucije i organizacije unaprjeđuju kapacitete sa ciljem uspostavljanja jedinstvenog i organizovanog rada sa volonterima. LVS  u saradnji sa institucijama i organizacijama vrši promociju i razvijanje volonterizma, te zajedno sa njima raditi na uspostavljanju volonterske politike i mjera podrške u saradnji sa lokalnim vlastima.

Svi volonteri evidentirani u LVS-u Živinice dobijaju volonterske knjižice u koje se verifikuju svi radni sati koju budu angažovani volonterski. Shodno Zakonu u volontiranju FbiH, dugoročno volontiranje u struci priznaje se kao radno iskustvo.

Pozivamo sve zainteresovane osobe da se prijave u LVS Živinice, isto se može učiniti svakim radnim danom od 8,00-15,00 časova u prostorijama Crvenog križa općine Živinice. /Koordinator LVS-a Živinice, Husović Edin/

Vaš komentar na članak: