OMLADINSKE BANKE ŽIVINICE!Omladinska Banka? Što je to ?
Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešce mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.

Šta podrazumijevate pod registracijom ekipe na web Portalu Omladinske banke, da bi aplicirali za bespovratna sredstva?

1.Potrebno je da jedna ekipa okuplja 10 mladih osoba u dobi od 18-30 godina. Prijavljivanje na portal za registraciju se obavlja individualno a ne kao grupa.

2.Prilikom registracije potrebno je da u rubrici „Kako se prijavljuješ za program Omladinskih banaka“ odabereš način svoje prijave: predstavnik grupe, član grupe ili individualno.

3.NE MORA BITI OBRAZLOŽENA IDEJA TOKOM REGISTRACIJE.

4.Online kurs podrazumijeva kombinaciju video i pisanog materijala.

5.Za završetak kurseva imate 30 dana, odnosno onoliko vremena koliko traje otvoreni poziv za registraciju a najkasnije do 15. maja.

http://www.omladinskabanka.ba/

Omladinskom bankom Živinice, uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Živinice, upravlja jedanaest članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Živinice.Istraži zonu društvenog poduzetništva!

ŠTA JE TO ZONA?

Zona društvenog poduzetništva je okruženje, sistem podrške koji pruža mladim ljudima priliku da urade nešto korisno za svoju zajednicu, da se dodatno obrazuju, ostvare svoj maksimalni potencijal, ali i da na društvene probleme odgovore ekonomskim mjerama – kreiranjem vlastitih društvenih biznisa.

SMATRATE DA JE VAŠA IDEJA NAJBOLJA? PRIJAVITE SE NA INOVACIJSKI TURNIR.

Inovacijski turnir je jednodnevni događaj u vašoj opštini/općini na kojem se mladi u dinamičnoj atmosferi takmiče sa idejama koje imaju za cilj rješavanje problema u njihovoj zajednici. Turnir je interaktivan proces koji će pomoći mladima (ekipi) da u par sati dođu do inovativnog rješenja za problem koji žele riješiti. Turnir je ujedno i dobra prilika za učenje i druženje u zanimljivoj atmosferi. Posebno podržavamo projekte iz oblasti: informisanje mladih i participacija; omladinski rad i organizovanje; unaprijeđenja zdravstvene zaštite i socijalnog položaja mladih; omladinsko poduzetništvo; kultura i obrazovanje; mobilnost i slobodno vrijeme mladih, te zaštita životne sredine.

Minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji možemo osigurati za provođenje akcije u zajednici?
Minimalni iznos je 500 KM a maksimalni iznos za akciju u zajednici je 2.000 KM. Ekipa će morati osigurati dodatna sredstva iz drugih izvora (novac, roba ili usluge) te obrazložiti kako će osigurati sredstva iz zajednice u jednakom iznosu kojeg traži kroz program Omladinska banka u svojoj opštini/općini.

KOJI SU KRITERIJI?

Komisija će razmatrati predložene ideje u skladu sa 5 kriterija: Kvalitet i inovativnost ideje; Opravdanost utrošenog novca; Učešće mladih; Potreba u zajednici; i Održivost i uticaj.

NAGRADE!

Timovi koji pobjede na Biznis inovacijskom turniru će potpisati ugovor u kojem će biti naveden ugovoreni iznos investicije u njihov društveni biznis u vrijednosti do 40.000 KM.

I još mnogo toga!

“Vjerujem da je mnogim mladima dosadilo da čekaju rješenje problema i da žele biti upravo to rješenje, baš te omladince/ke pozivamo da se uključe u ZONU, i da zajedno gradimo persektivnije društvo.
BUDI PROMJENA KOJU ŽELIŠ VIDJETI”, izjavila je Elda Lolić, član Upravnog odbora Omladinske banke Živinice.

Za više detalja i pojašnjenja procesa prijave preporučujemo da kontaktirate jednog od članova/članica odbora iz svoje opštine tj. banke, čiji kontakti se nalaze na web stranici omladinske banke.

http://omladinskabanka.ba/bs-lat/zivinice
http://www.omladinskabanka.ba/bs-lat/istrazi-zonu#1

LINK PRIJAVE U ZONU : http://www.omladinskabanka.ba/bs-lat/2013-11-14-20-51-57

Vaš komentar na članak: