Stanje rastinja i raznog ukrasnog drveća u našim parkovima doživljava teške dane. Mada se ovih dana ulažu napori na postavljanju novih sadnica i cvijeća, paraziti koje su nedavno otkrili mladi biolozi mogli bi nanijeti velike štete.

“Obilazeći parkove sa đacima primijetili smo jednog štetnika na niskim borovima koji se nalaze ispred Islamskog centra. Borovi su u prilično lošem stanju.Inače je grad ruglo od drveća i grmova, neurednih, polusuhih i potpuno suhih koji osim vizuelne nakarade predstavljaju i pravi izvor zaraze za druge vrste”, zapaža profesorica Mirzeta Kamberović.

Profesorica Mirzeta pretpostavlja da se radi o smeđoj borovoj osi pilarici – Neodiprion sertifer kod koje se tokom maja izlegu gusjenice koje žderu prošlogodišnje iglice mladih borova. Žderanje traje oko dva mjeseca. Imaju jednu generaciju godišnje, a najčešće napada mlade kulture crnog bora.

Zapažanja do kojih se došlo u ovoj priči trebali bi biti predmetom stručnjaka šumarstva, koji bi mogli svojim savjetima pomoći da se zaštite borovi u našim parkovima.

Vaš komentar na članak: