samra

Članovi Ekološkog udruženja Lilium Svojat nastavljaju sa promotivnim aktivnostima oko Osmanove pećine. Sastali su se sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Živinice Samrom Omić.

“Upoznali smo predsjedavajuću OV sa aktivnostima koju su preduzeli aktivisti-volonteri iz našeg udruženja Lilium, za urađeno oko novootkrivene pećine. Predočen je zahtjev za uvrštavanje u Nacrt Budžeta za 2014.godinu, a posebno urgentno treba uraditi da se pećina stavila u funkciju. To je sanacija dijela puta iz pravca Svojat -Lipići, kao i putnog pravca Nasaovci – Lipići, zašto treba naći finansijska sredstva, kako bi zaljubljenici prirodnih ljepota usmjerili u pravcu Osmanove pećine. Naravno i dalje treba raditi na promociji Osmanove pećine i što prije istu uvrstiti u turističku ponudu Općine, koja bi trebala uskoro da osnuje turističku zajednicu, koja bi radila na valorizaciji i drugih turističkih objekata koje posjeduje naša lokalna zajednica”, rekao nam je dr.Sead Noćajević.

Predsjedavajuća će se založiti za ovaj podzemni dragulj, koji uistinu može biti od ogromne važnosti za naše Živinice, pa i šire. Predsjedavajuća OV Samra Omić je na susretu sa predstavnicima Liliuma izjavila:

“Osmanova pećina je značajno otkriće  u našem kraju i sigurno ćemo učiniti sve da ovaj prirodni fenomen učinimo turistički zanimljivom lokacijom. U toku su pripreme za Nacrt Bužeta za tekuću godinu, sada ne mogu reći sa koliko novca ćemo podržati ovaj projekat, ali je važno da će Osmanova pećina sigurno naći svoje mjesto u Budžetu općine Živinice za 2014.godinu”.

Već na prvoj sjednici Kolegija OV biće riječi o Osmanovoj pećini. Svakako, zadovoljstvo je članova Liliuma što je uvažena Samra Omić izrazila želju za skorašnjom posjetom Osmanovoj pećini, čijem se dolasku u Svojatu svi raduju./Š.G./

Na slici: Predsjedavajuća OV Živinice Samra Omić sa predstavnicima Liliuma

 

Vaš komentar na članak: