Prvi dan ramazana i početak posta je u subotu, 28. juna 2014. godine. Vjernici Muslimani ramazan dočekuju kao poseban mjesec. Svojim postom tokom trideset dana iskazaće priznanje i zahvalnost Allahu dž.š. na njegovoj najvećoj blagodati Kur’anu.

U toku ovog mjeseca potrebno je odlučno napustiti grijehove, čvrsto odlučiti da im se čovjek više nikad neće vratiti i svesrdno prihvatiti sve ostale dužnosti koje slijede po islamskim propisima.

Muslimani će posebnim svečanostima obilježiti i Lejletu-l-kadr, noć u kojoj je počela objava Kur’ana najodabranijem poslaniku Muhammedu a.s. koji je kazao da je ta noć vrednija od hiljadu mjeseci u kojima nema takve noći./Dino Durmić/

Vaš komentar na članak: