Medijski projekat Televizije Živinice pod nazivom „Živiničke razglednice“ autora Nihada Kovačevića i Jasminka Razića pokrenut je polovinom oktobra mjeseca prošle godine sa željom da se šira publika upozna sa prirodnim ljepotama i kulturno-historijskim znamenitostima općine Živinice a i sa motivom iniciranja buđenja ekološke svijesti kao i pokretanja konkretnih akcija na afirmaciji tih znamenitosti i ljepota kao potencijalnih turističkih destinacija općine Živinice.

Stara džamija u Gornjoj Lukavici

Stara džamija u Gornjoj Lukavici

Stećci na području općine Živinice I

Stećci na području općine Živinice I

Bosanske kuće na području općine Živinice I

Bosanske kuće na području općine Živinice I

Bosanske kuće na području općine Živinice II

Bosanske kuće na području općine Živinice II

Bosanske kuće na području općine Živinice III

Bosanske kuće na području općine Živinice III

Bosanske kuće na području općine Živinice IV

Bosanske kuće na području općine Živinice IV

Stećci na području općine Živinice II

Stećci na području općine Živinice II

Stećci na području općine Živinice III

Stećci na području općine Živinice III

Pravoslavna crkva Podgajevi

Pravoslavna crkva Podgajevi

Rusova vodenica

Rusova vodenica

Osmanova pećina

Osmanova pećina

Osnovna škola Đurđevik

Osnovna škola Đurđevik

Najstariji islamski vjerski objekti na području općine Živinice

Najstariji islamski vjerski objekti na području općine Živinice

Rimokatolički vjerski objekti na području općine Živinice

Rimokatolički vjerski objekti na području općine Živinice

Jezero Modrac

Jezero Modrac

Živinička Gimnazija

Živinička Gimnazija

Rajsko Jezero

Rajsko Jezero

Džemat Višća

Džemat Višća

Živinice

Živinice

Partizansko groblje

Partizansko groblje

Maline

Maline

Eko kamp Rijeka Šerići

Eko kamp Rijeka Šerići

Stari nadgrobni spomenici Nišani

Stari nadgrobni spomenici Nišani

Stari nadgrobni spomenici Nišani II

Stari nadgrobni spomenici Nišani II

Gostelja

Gostelja

Toplica

Toplica

Spreča

Spreča

Zvonkovića kuća

Zvonkovića kuća

Živinički običaji

Živinički običaji

Bife Lovac kod Hadžije

Bife Lovac kod Hadžije

Stara džamija Šerići

Stara džamija Šerići

Džemat, Gornji Bašigovci

Džemat, Gornji Bašigovci

Ovo je moj grad

Ovo je moj grad

Sjećanje na 92.

Sjećanje na 92.

Vodenica u Višći

Vodenica u Višći