ISS: Održana terenska obuka spasilaca

Interventna služba spašavanja Živinice je danas održala obuku u prirodi na teme:
1. Orjentacija i komunikacija
2. Prva pomoć u planini
3. Metode potrage i pretraživanja terena
4. Prepoznavanje tragova i evidencija dokaza
5. Organizacijsko upravljanje tima za spašavanje i operativnog centra

Svi učesnici današnje obuke su dobili neprocjenjiva znanja i vrlo korisne savjete na spomenute teme od strane naših mentora i predavača.

Nakon teorijskog dijela, uslijedio je i praktični dio obuke, gdje smo u isceniranim realnim situacijama primjenili naučeno. Jako smo zadovoljni i zahvalni na učenju, obuci i napredovanju.

ISS Živinice, spremni da odgovorimo i na najteže izazove!/Tim za medije/