Novo Općinsko vijeće-stari problemi

 -Koalicija pet partija sa 16 vijećnika nastavila sa radom i izabrala predsjedavajućeg Esada Kitića i njegove zamjenike Mehmeda Klopića i Antu Tadića

       Nakon cjelodnevnog zasjedanja danas je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Živinice, kojoj su bili prisutni i vijećnici prethodnog saziva ovog zakonodavnog tijela.Predsjednik Općinske izborne komisije Živinice Muhamed Tulumović pročitao je imena novih 30 vijećnika, kojima su građani ukazali povjerenje na lokalnim izborima od 5.oktobra.

      Novi vijećnici su  položili  svečane izjave, potpisali ih, nakon čega je uslijedila dodjela priznanja, ručnih časovnika, vijećnicima proteklog mandata, kao i šefovima općinskih službi.

     Predsjedavajući OV Živinice do izbora novog predsjedavajućeg bio je Hamdija Mumić, koji je dao na raspravu  Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova privremene Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja.Ova Komisija bi obavljala posao na provođenju izbora predsjedavajućeg OV i njegovog zamjenika.Međutim, brojnim raspravama o tome da li je prijedlog pomenutog Rješenja zakonit ili nije predugo je trajao.Hoće li u Komisji  biti 7 ili 8 članova bio je nerješiv problem novom sazivu OV Živinice.Spotakli su se na samom početku rada, prije nego što je i konstituisano Vijeće.Više puta su čitani članovi Statuta i Pravilnika, ali ga je svako razumjevao na svoj način, u  zavisnosti iz koje stranke ko dolazi.Sve je išlo glatko do podjele satova  bivšim vijećnicima i polaganja zakletve novih, a ostalo je teklo u nadmudirvanjima i kadrovskoj kombinatorici, sve dok predsjedavajući ranijeg OV Hamdija Mumić nije prekinuo sjednicu, koju su potom napustili vijećnici SDP, ASDA i BPS (14 vijećnika), dok su sjednicu Vijeća nastavili koalicioni partneri pet partija SDA, SBiH, SDU, SUND i NSRB, kojih je većina od 16 članova.

    Nastavkom rada OV od 16 vijećnika predsjedavao je Hamdija Numanović.Ubrzo je usvojeno Rješenje o izboru i imenovanju predsjednika i članova privremene Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja.Na čelo komisije izabran je Hamdija Numanović, te se moglo pristupiti glasanju za izbor i imenovanje predsjedavajućeg i njegovih zamjenika.

   Tako je tajnim glasanjem za novog predsjedavajućeg OV Živinice izabran Esad Kitić iz SDU, a za njegove zamjenike Mehmed Klopić –SDA-i Anto Tadić iz Narodne stranke radom za boljitak.Na listiću za predsjedavajućeg OV još su bili Began Muhić iz ASDA i Omer Kupusović SDP, dok su na listi za zamjenika predsjedavajućeg još bili Nurdin Čehajić iz BPS i Lidija Đaković iz SDP, ali nisu dobili ni jednog glasa od krnjeg sastava Općinskog vijeća.

   Na sjednici su razrješeni dužnosti dosadašnji predsjedavajući Hamdija Mumić i njegov zamjenik Osman Mešić.

                                     Dodjela satova bivšim vijećnicima
                                          Zakletva-dajem obećanje da ću…
                                                    Novo Vijeće stare navike
                                             Glasanje za predsjedavajućeg
                                                 Predsjedavajući Esad Kitić