Tuzla dobija Centar za demokratiju i aktivno građanstvo

-Predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice i tuzlanskih gradskih vlasti potpisali su ugovor na osnovu kojeg će u gradu biti izgrađen savremeni objekat za rad organizacija civilnog društva

Predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice i Grada Tuzle potpisali su danas ugovor o izgradnji Centra za demokratiju i aktivno građanstvo u Tuzli. Centar će biti izgrađen u okviru projekta “Jačanje civilnog sektora i demokratske kulture u Tuzlanskom kantonu” koji Fondacija tuzlanske zajednice provodi u saradnji sa Mrežom aktivnih zajednica, a uz finanijsku podršku Freudenberg fondacije, Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i lokalnih donatora.

Svjesni činjenice da se prostor za razvoj i djelovanje građanskog sektora stalno sužava zbog pojačane političke, ekonomske i socijalne krize u BiH, a da organizacije civilnog društva često preuzimaju važne uloge u socijalnom sektoru, posebno u kriznim situacijama, realizacija projekta ima za cilj doprinijeti unapređenju okruženja za podršku aktivnom civilnom društvu i društvenim inovacijama koje je usmjereno održivom, ekološkom i inkluzivnom razvoju Tuzlanskog kantona.

U prethodnom periodu Fondacija je potpisala sporazume o saradnji sa osam gradova i općina u TK koje su prepoznale važnost civilnog sektora i pokazale spremnost da u okviru projekata, u partnerstvu sa Fondacijom, provode aktivnosti za unapređenje položaja mladih, podrške primjeni modela organizovanja u mjesnim zajednicama, te jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva.

Grad Tuzla je prepoznao vrijednost posebno izgradnje Centra za demokratiju i aktivno građanstvo, te će u njegovoj izgradnju učestvovati tako što će dodijeliti zemljište i voditi postupak pribavljanja potrebnih dozvola, dok će Fondacija tuzlanske zajednice donatorskim sredstvima finansirati izgradnju centra.

Izgradnjom Centra za demokratiju i aktivno građanstvo stvoriti će se prostor za jačanje međusektoralne saradnje i mehanizama za podršku odgovornim, poduzetnim i aktivnim organizacijama civilnog društva, mjesnim zajednicama i pojedincima u oblastima održivog razvoja, socijalnog dijaloga, zagovaranja za prava ugroženih i društvenog poduzetništva.

Centar će imati multifunkcionalni karakter, nekoliko multimedijalnih sala i sala za sastanke, kancelarijske prostorije. Prostor centra će se koristiti za edukacije u oblasti upravljanja projektima, odgovornog upravljanja finansijama i organizacijama, poduzetništva, projekt menadžmenta. Osim toga, koristit će se i za organizacije događaja, susreta omladinskih udruženja, poslovnog i javnog sektora te međunarodnih i drugih donatora, ali i kao „co-working“ prostor za predstavnike organizacija i građana, posebno mladih koji su aktivni u civilnom društvu.

Na ovaj način dodatno se doprinosi promociji Grada Tuzle kao otvorenog grada, u kojem je razvijena i očuvana kultura dijaloga i međusektoralna saradnja u svim segmentima života i rada.

Centar će se nalaziti u ulici Kojšino 17 u Tuzli, a njegovo otvaranje se očekuje naredne godine. /Miren Aljić-Koordinator za komunikacije i odnose s javnošću/