Vijećnik sa najdužim stažom u BiH

   Abdulah Delić je jedan od osnivača Stranke demokratske akcije i jedan od prvih članova Patriotske lige BiH.U D.Lukavici je osnovana prva organizacija SDA u sjeveroistočnoj Bosni, a na prvim višestranačkim izborima Abdulah Delić je izabran u općinski parlament Živinica.Od tada nikada nije izgubio izbornu bitku.

   Stranka ga je uvijek predlagala na lokalnu listu, a građani su mu uvijek davali podršku, pa kada završi i ovaj mandat napuniće 22 godine staža u općinskom vijeću Živinice.

  «Ovi posljednji izbori koji su održani 5.oktobra možda su me i najviše obradovali.Kampanja je bila žestoka, mnogo stranaka je uzelo učešće i zaista je bilo teško izborite se među 30 najboljih i ući u Općinsko vijeće.Rezultati koje smo dobili pokazuju da niko nije mnogo odmakao i da su tri partije imale podjednak uspjeh, razlika do tri vijećnika», kaže vječiti vijećnik Abdulah Delić.

  Uspjeli ste napraviti koaliciju i ponovo je  OOSDA u prilici da vodi glavnu riječ u općinskom parlamentu!

   «Bili smo spremni prihvatiti koaliconu saradnju sa svim  partijama koje su izborile mjesto u OV.Neke su nas odbile,  neke prihvatile uslove za koje smo se zalagali i koje smo građanima predočili u izbornoj kampanji i dobili smo većinu.Sarađujemo na ravnopravnim osnovama, bez obzira što mi imamo 7 vijećnika, a imamo partnere sa jednim vijećnikom, za  nas je to demokratija i to su rado prihvatili svi kolicioni partneri.

   Da li ćete se kandidovati i za naredne lokalne izbore, ili možda za neke druge nivoe vlasti!

  «Sve zavisi kog će  OO SDA Živinice predložiti, ako me predlože rado ću to prihvatiti.Dokle got građani u meni prepoznaju čovjeka koji se bori za sve dotle će me birati.Do sada sam ispunjavao obećanja, ljudu su me birali, ja im se  zahvaljujm i obećavam da ću tako uvijek djelovati, na zadovoljstvo svih», rekao nam je Abdulah Delić, predsjednik OO SDA Živinica i vijećnik sa najdužim stažom u lokalnim parlamentima BiH.

Abdulah Delić