Autor

Statistika cijena osnovnim prehrambenim artiklima

Potrošači kod nas se žale, da maloprodajne cijene osnovnim prehrambenim artiklima rastu. Posebno naglašavaju da se

Elekronski KUF i KIF

Porezna uprava je propisala obavezu za sve privredne subjekte u BiH koji vode KUF – knjiga

Organizacija radnih procesa u zdravstvu

Kod nas postoji veliki broj nivoa koji rukovode i odlučuju u zdravstvu ali i pored toga,

Da nemamo izbore, ne bi znali da smo toliko ekonomski razvijeni

Pred izbore, kod nas trenutni vlastodršci, na sva usta se hvale o uspjesima u sredinama u

Moral u službi ličnih interesa

‘U jednoj staroj knjizi čitao sam čudnu priču; a vrag bi ga znao otkud meni ta

Menadžeri

Kod nas je praksa, da mi rukovodioce radnih i tehnoloških procesa u preduzećima nazivamo menadžerima. Obično

Stručnjaci za crne kutije

Nastankom kod nas demokratije, polako i sistemski su urušavana privredna preduzeća koja su bila u vlasništvu

Vrhovi Konjuh planine

Skoro dvije decenije kao planinar šetam vrhovima Konjuh planine. Prilično je teško sa podnožja ove planine,

Inventivni rad

Kod nas inventivni rad u poslovanju privrednih preduzeća, skoro da se i ne primjenjuje. Jedino preduzeće

Višak obrazovane radne snage

Obrazovanje je veoma bitno za ljudski rod. Sve što se dešava loše ljudskom rodu je poslijedica

Kako opstati na funkciji direktora javne ustanove

Kod nas u ovoj našoj poharanoj zemlji i opljačkanoj državi, razvile su se posebne vještine, kako

Čemu služe akademske titule

Neki kod nas kažu da smo mi država koja ima najveći procenat magistara i doktora nauka

Redovi ispred zavoda za zapošljavanje

Ispred zavoda za zapošljavanje, biro Živinice, svakog dana je ogromni broj nezaposlenih koji čekaju u dugim

Radom se stvaraju materijalna dobra

Određeni ekonomisti u BiH se povode za politikom. Njihovo poimanje ekonomskog napretka je, kao i naših