Divlje deponije-tu,pored nas!

Mada više puta objavljujemo priloge o divljim deponijama smeća, čini se da nema vidljivih rezultata u pogledu rješenja ovog problema.

O deponijama smeća na Karauli često smo ukazivali, a nikako da se odupremo zagađenju ovog lijepog kutka na području Grada Živinice.Nagomilavanje otpada postaje jedan od složenijih problema savremene civilizacije, posebno sa sanitarno-epidemiološkog aspekta.

“Ovo je inače lokacija koja je par puta očišćena, ali zbog nesavjesnih pojedinaca vidimo kako sada izgleda.Prije zagađenja ovim otpadom ovdje su dolazila djeca iz naših škola da provode vrijeme u prirodi, tu smo se rado šetali, ali više nije tako.Neprijatan miris se širi”,kaže nam Adnan Hamzabegović, koji je poslao ovih nekoliko slika.

Prije nekoliko dana javljali su se volonteri koji bi pomogli da se lokacija očisti, ali šta poslije-da li će biti nastavljeno odlaganje otpada na ovoj lokaciji?